08 juli 2015

Seminar ‘Bewegend leren, beter leren’: voorinschrijving geopend!


Veelvuldig en langdurig zitten is ongezond. ‘Zitten is het nieuwe roken’, zegt hoogleraar Erik Scherder. Recent wetenschappelijk onderzoek maakt steeds duidelijker dat meer bewegen niet alleen goed is voor de fysieke gezondheid, maar ook leidt tot een beter functionerend brein. Dat geldt zeker ook voor schoolgaande kinderen. Twee of drie gymlessen per week bieden onvoldoende compensatie voor het vele zitten in de klas. Is bewegend leren ín de klas de oplossing? En zo ja, hoe pak je dat aan?

Over die vragen gaat het seminar ‘Bewegend leren, beter leren’ op dinsdag 10 november in Wijchen. Deelnemers maken kennis met recente inzichten over bewegend leren en hoe deze in de praktijk toegepast worden, onder andere met activerende werkvormen. In een carrousel komen vervolgens relevante good practices en producten en diensten aan bod. In een deel van de sessies staat het samen bedenken van activerende didactische werkvormen centraal. De opbrengsten van deze sessies worden gedeeld met de deelnemers. Uiteraard bent u zelf tijdens het seminar veel in beweging. Het seminar is bedoeld als ontmoeting tussen belangstellenden uit het primair onderwijs rond dit thema. Er is volop gelegenheid voor het delen van kennis, ervaringen en ideeën.

Het seminar wordt georganiseerd door Innofun / BCO Onderwijs en EromesMarko. Deelname is gratis. U kunt zich nu al inschrijven via deze link. Het volledige programma wordt in september bekend gemaakt.

Mocht u een inhoudelijke bijdrage willen leveren, bijvoorbeeld door iets te delen in de carrousel, dan horen we dat graag. U kunt daarvoor contact opnemen met Erno Mijland, ernomijland@innofun.nl of telefonisch op (06) 24 23 22 09. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten