12 juli 2014

Een micro-LETS voor redactiewerk...

Een van de ideeën bij de opstart van mijn project Edz.nu was om samen te werken met collega-journalisten bij het redigeren van artikelen in de vorm van wat Ronald van den Hoff in Society 3.0 'asynchrone wederkerigheid' noemt. Je doet wederdiensten, niet per se rechtstreeks voor degene die iets voor je gedaan heeft, maar in het systeem, zodat dat in balans blijft. Geld is in oorsprong precies hiervoor bedacht. Met aantal auteurs van TPO Magazine zijn we vandaag gestart met deze vorm van samenwerken.

Het doel: laagdrempelig werken aan betere kwaliteit van onze stukken. Een frisse blik levert bijna altijd nuttige suggesties op voor verbetering van je stuk. Laagdrempelig is in dit verband: zonder elkaar facturen te hoeven sturen voor geleverde redactiewerk.

In de praktijk ziet het er als volgt uit:

  • Auteur 1 heeft 1 artikel geredigeerd voor auteur 2.
  • Auteur 3 heeft 1 artikel geredigeerd voor auteur 1.

Als auteur 2 nu een artikel redigeert voor auteur 3 hebben de 3 auteurs allen evenveel waarde toegevoegd als onttrokken aan wat je een micro-LETS-systeem zou kunnen noemen: een Local Exchange Trading System.

Omdat ik niet zo snel een handige toepassing vond waarmee je dit kunt organiseren heb ik een gedeelde spreadsheet gebouwd in Google Drive.


Alle deelnemers hebben toegang tot deze spreadsheet. Na een 'transactie' is het de ontvanger van de redactiedienst die de credits bijwerkt. Hij/zij telt 1 credit op bij het totaal in de kolom 'Verdiende credits' bij de naam van degene die voor hem/haar geredigeerd heeft en 1 credit bij het totaal in de kolom 'Uitgegeven credits' achter de eigen naam.

Om het systeem in balans te houden zetten deelnemers bij voorkeur hun verhaal uit bij een redacteur die 'in de min' staat.

Het systeem werkt op basis van wederzijds vertrouwen.

Heb je een slimmere oplossing? Laat het even weten!

Op www.edz.nu vind je een overzicht van de inmiddels verschenen artikelen, zoals een interview met Jef Staes en een stuk over de Dynamo Academy, een uniek leer-werktraject in Eindhoven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten