05 mei 2013

Nieuwe boeken over sociale media in het onderwijs

Afgelopen periode zagen twee nieuwe boeken over sociale media in het onderwijs het levenslicht.

Anne ten Ham en Caroline Essink-Matzinger schreven 'Sociale media in het hoger onderwijs. Samen slim'. De auteurs plaatsen het gebruik van sociale media in een onderwijskundig kader door links te leggen met onder andere de taxonomie van Bloom en de leerstijlen van Kolb. Daarnaast bestaat het boek voor een belangrijk deel uit 20 lesideeën, uitgewerkt aan de hand van een praktisch stappenplan. Dat maakt het tot een handige uitgave. Jammer is dat het boek de indruk geeft wat haastig in elkaar gezet te zijn. Een aantal schermafdrukken is onscherp, hier en daar stuit de lezer op zetfoutjes en de vormgeving is wat saai. Neemt niet weg dat het geheel, ook met de beschrijving van een aantal best practices de nodige inspiratie kan bieden aan docenten in het hbo.


GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een netwerk van scholen in Vlaanderen. Medewerkers van de centrale diensten dit netwerk maakten de verzorgde uitgave Sociale media op school. Zet jouw school op de digitale kaart. In het boek vliegen de auteurs het onderwerp aan vanuit verschillende invalshoeken, zoals sociale media als pedagogisch en didactisch instrument, als communicatiemiddel en als middel voor professionalisering. Praktijkvoorbeelden, handige checklists en tips geven de lezer volop handvatten om met het onderwerp aan de slag te gaan. Het boek straalt positiviteit uit, maar tegelijkertijd worden ook de risicokanten van het gebruik van sociale media op school benoemd, zoals cyberpesten, auteursrechtenkwesties en het privacy-aspect. 'Sociale media op school' is bedoeld voor het Vlaamse onderwijs, maar is zeker ook interessant voor de Nederlandse scholen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten