14 februari 2011

Kleurgericht onderwijs

Een willekeurige editie van een willekeurig onderwijstijdschrift. Ik lees de inhoudsopgave en mijn oog valt op drie woorden. Opbrengstgericht. Ontwikkelingsgericht. Handelingsgericht. In één editie!

Waarom al die aandacht voor richting? Zijn we de weg soms kwijt? En zijn die begrippen niet wat al te pleonastisch? Ik bedoel: kun je ook onderwijs verzorgen dat er niet op gericht is een bepaalde opbrengst te genereren en kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling? En kun je daaarbij als leraar achterover leunen? Tuurlijk niet, je moet handelen!

Onderwijs is een complex fenomeen, waarbij vele factoren elkaar beïnvloeden. Van de leermiddelen tot de persoon van de leraar, van de sfeer van het schoolgebouw tot de betrokkenheid van de ouders, van de visie van de school tot de begeleidingsstructuur. Het kiezen van een bepaald perspectief - noem het een richting - kan dan verhelderend werken. Talent, welzijn, diversiteit, creativiteit, autonomie... dat zijn nu gerichtheden waarmee je als school kleur bekent. Kleuren die je richting daadwerkelijk bepalen en waar ouders en leerlingen zich keuzegericht op kunnen oriënteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten