15 december 2007

De visie van Lunet zorgLunet zorg is vanaf 1 januari 2008 de naam van een stichting die ontstaan is uit een fusie van Meare en de Plaatse. Lunet zorg biedt in Brabant een breed en gevarieerd pakket van zorg voor en ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke) beperking van alle leeftijden: van wonen tot werk of dagbesteding, van 24-uurs intensieve zorg tot beperkte of incidentele ondersteuning. Bij Lunet zorg zijn 2000 professionals en 1000 vrijwilligers werkzaam voor ruim 2100 cliënten op de bijna honderd locaties of in de eigen of ouderlijke woning.

Afgelopen jaar heb ik met mijn partner Ineke van Aaken een project gedaan rond 'visie-ontwikkeling' voor deze nieuwe stichting. We hebben gesprekken gevoerd met mensen uit alle geledingen van de organisatie. Dat gebeurde onder andere in interviews met cliënten en in drie miniconferenties. Ook hebben we een klankbordgroep, vrijwilligers en organen met een vertegenwoordigende functie, zoals de cliëntenraad, de familieraad en de ondernemingsraad geraadpleegd. Doel was te komen tot draagvlak én drie producten waarin Lunet zorg haar visie op zorg voor en ondersteuning van mensen met een beperking verwoordt en verbeeldt:
- 'Binnen kijken', een boek met interviews met cliënten. Dit boek is uitgegeven door Garant Uitgever. De uitgever biedt het boek ook aan via boekhandel en de website.
- 'Verder kijken', een documentaire op dvd waarin drie cliënten worden gevolgd in het dagelijkse leven.
- 'Oog voor elkaar', een brochure waarin de visie van Lunet zorg wordt beschreven aan de hand van twaalf 'dragers' die allemaal met ‘Oog voor...’ beginnen.

Afgelopen week hebben we het product gepresenteerd aan de cliënten en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten