02 augustus 2007

Lampje aan het eind van life cycleLittle Helper is het lampje van Gyro Gearloose, oftewel Willie Wortel. Het lampje is hèt symbool voor creativiteit. Roger von Oech, auteur van verschillende boeken over creatief denken, vindt dat dat maar eens afgelopen moet zijn: "If you think about it, it's really quite amazing that a 125-year-old invention has had such longevity as a symbol for fresh thinking." Zijn oproep om alternatieve symbolen te melden heeft al het een en ander losgemaakt.

(Bron: het e-zine van de website Beleidsimpuls)

Geheel en al terzijde: mijn vakantieliteratuur heb ik gelezen met een LED-lampje...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten