19 november 2012

Sociale media in het basisonderwijs

De laatste tijd krijg ik regelmatig vragen van studenten van met name PABO's over sociale media in het onderwijs. Kennelijk groeit bij de opleidingen de aandacht voor dit thema. Dat is mooi. Voor mezelf: er zitten vaak interessante en zeer relevante vragen bij. Zo kreeg ik gisteren de vraag:
 'In hoeverre is mijn stageschool verantwoordelijk voor het wegwijs maken van leerlingen in de omgang met sociale media?'
Op dit moment is mijn antwoord:
  1. Er is geen expliciete opdracht vanuit het ministerie aan scholen om leerlingen te leren omgaan met sociale media. De inspectie zal scholen hier niet op afrekenen.
  2. Een leidraad voor de invulling van basisonderwijs zijn de kerndoelen. Deze zijn vrij algemeen gesteld. Je zou kunnen zeggen dat ze vanuit het perspectief van de huidige tijd impliceren dat je aandacht zou moeten besteden aan sociale media. Ik denk aan kerndoelen 7, 35 en 37.
  3. Aan basisscholen worden eisen gesteld van bovenaf. Zo is er de verplichting een pestprotocol te hebben. Ook hier: de huidige tijd impliceert dat hierin ook aandacht is voor cyberpesten.
  4. In meer algemene zin hebben basisscholen de maatschappelijke opdracht kinderen voor te bereiden op deelname aan de samenleving. Omdat sociale media een grote impact hebben op die samenleving, kun je er niet aan voorbij er aandacht aan te besteden.
Je zou ook nog kunnen stellen dat er een impliciete opdracht aan het onderwijs is om de best denkbare middelen in te zetten om kinderen te laten leren. Er zijn steeds meer voorbeelden van gebruik van sociale media in het onderwijs als leermiddel, dat leidt tot meer motivatie, plezier in leren en betere resultaten.

Aanvullingen op bovenstaande overwegingen? Je reactie is welkom!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten