30 mei 2011

Aan de slag met mediabeleid op schoolDe Nationale Academie voor Media & Maatschappij heeft onderzoek gedaan naar gebruik van mobiele telefoons binnen de school (lees de samenvatting van het rapport). Het onderzoek laat zien dat veel scholen te maken hebben met negatieve vormen van gebruik van media, maar dat ze tegelijkertijd niet tot constructief beleid en een opbouwende aanpak komen.

Mediatechnologie is overal, zeker onder jongeren. Het is een gegeven, iets waar je wat mee zult moeten. Alleen verbieden, zoals van mobieltjes in de klas, is niet de oplossing. De onderzoekers pleiten ervoor de dialoog op gang te brengen met behulp van experts, leerlingen en ouders en alle partijen te betrekken bij beleid, waarbij een cyclus wordt afgesproken om dit beleid continu bij te stellen. Het medialandschap en de gebruikte technologieën veranderen immers in een razend tempo.

Verder moeten er voor iedereen heldere regels zijn en moeten leraren en andere medewerkers van de school voorbeeldgedrag vertonen, vinden de onderzoekers. Ze geven ook het belang aan van een open cultuur, waarbij over incidenten gesproken kan worden. Dit is niet vanzelfsprekend, omdat de angst voor imagoschade voor de school vaak regeert.

Leerlingen zijn zich vaak niet voldoende bewust van de impact die hun gedrag op internet heeft op anderen. En: wat de impact van het internet en technologie op hun gedrag is. Dat thema moet veel steviger op de onderwijskaart gezet worden, beginnend op de basisschool.

Wat ik verder mis in de discussie is de aandacht voor het pedagogisch klimaat in de klas en op school. Ik ben ervan overtuigd dat incidenten minder voorkomen of sneller worden opgelost als er een goede sfeer is met onderlings vertrouwen tussen leerlingen en leraren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten