01 februari 2011

Workshop 'Slimmerkunde'

slimmerkunde_avatar

Jongeren zijn over het algemeen heel bedreven met technologie. Ze gebruiken de computer en hun mobieltje vooral voor entertainment (games, YouTube) en informele communicatie (Hyves, MSN). De makers van de leergang Slimmerkunde (Malmberg) constateren echter dat jongeren die vaardigheid met technologie niet weten te verzilveren in het kader van leren en studeren. Dat kan slimmer!

Slimmerkunde gaat over de vraag hoe je met behulp van technologie je leven zo kunt inrichten dat je veel werk kunt verzetten om je doelen te bereiken en toch genoeg tijd overhoudt voor leuke dingen. Samengevat: meer leren in minder tijd, betere cijfers, meer tijd voor leuke dingen.

De workshop Slimmerkunde bestaat uit drie onderdelen:
• Introductie op het Slimmerkunde-concept (werkboek en website) en de achterliggende visie op onderwijs.
• Kennismaking met de mogelijkheden van sociale media, games en handige websites voor het onderwijs.
• Het uitwerken van een concreet idee voor gebruik van een ‘slimmerkundige’ toepassing in de eigen school of lespraktijk onder het motto: vandaag ontdekt, morgen toegepast.

Er is daarnaast volop ruimte voor discussie en het uitwisselen van tips en ervaringen.

Erno Mijland is opgeleid als docent Nederlands/Engels. Erno is een van de auteurs/eindredacteurs van Slimmerkunde, redacteur van drie onderwijstijdschriften en auteur van verschillende boeken over onderwijs. Erno verzorgt daarnaast workshops, ouderavonden en lezingen.

Belangstelling voor deze workshop op uw school of voor uw organisatie? Neem even contact op: contact@ernomijland.com of 06-24232209.

Tip: download tot 1 maart 2011 gratis het werkboek Slimmerkunde!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten