29 september 2006

Gesprekken over eigentijds onderwijs

Ict, het nieuwe leren, een nieuwe generatie leerlingen... voor het tijdschrift Computers op School maak ik sinds een aantal maanden een interviewreeks waarin ik deskundigen vraag naar hun visie op eigentijds onderwijs:
- "Ons onderwijs is gebaseerd op het industriële model. Het draait daarbij om ‘producten’ die niet mogen afwijken van de norm. Systemen als het curriculum, het jaarstofklassensysteem en de toetsen bewaken de uniformiteit van het product. Wie afwijkt van de norm is een probleemgeval. Maar kinderen, jonge mensen, zijn individuen met elk hun eigen talenten. Dat wordt in het huidige systeem totaal niet gerespecteerd." (Professor Luc Stevens)
- "De leraar wordt steeds meer een procesbegeleider, die actief interacteert met de arbeidsmarkt. Het beroep van leraar kent daardoor meer differentiatie en dynamiek. Het wordt leuker in en om de klas. (Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad)
- "De toekomst ligt in gepersonaliseerd leren waarbij de leerling steeds meer zelf zijn leerweg bepaalt." (Henk Lamers, programmamanager ‘Partners in Learning’ bij Microsoft)
- "Hoe ga je om met de enorme hoeveelheid informatie die op je afkomt, hoe filter je, hoe doseer je, wat wordt de rol van auteursrecht en wanneer is er sprake van plagiaat? Wat betekent globalisering voor je toekomstige loopbaan? Hoe ga je om met elkaar tegensprekende informatie die je op internet tegenkomt? Het gebruik van ict en onderwijs verandert door deze vragen." (Edublogger en Edukaster Pierre Gorissen)
- "Toetsgericht leren is niet meer relevant. Het legt het leren lam, omdat de calculerende leerling zich alleen voorbereidt op de vragen die morgen op het proefwerk gesteld zullen worden. We zullen naar andere vormen van toetsen moeten, zoals assessments waarin bepaalde competenties worden getoetst. (Piet Kommers, lector ‘Educatieve functies van ICT’ bij Fontys Lerarenopleiding Sittard)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten