01 januari 2006

Adviseert...

Een geoefend frisse blik levert ideeën op die werken: bij de organisatie van een symposium, de aanpak van een mediacampagne, de interne communicatie van een nieuw paradigma voor het werk enzovoort. Ik denk graag creatief met u mee.

Voorbeelden van mijn activiteiten op dit gebied:
- advisering van studentondernemingen bij Fontys (productontwikkeling, marketing);
- advisering van een zorginstelling over de totstandkoming van een visiedocument en daarop volgend de 'borging' van deze visie;
- advisering over een boekuitgave rond het thema 'dementie' voor de Provincie Noord-Brabant.

Neem eens contact op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.