12 december 2022

Leeractiviteiten met ChatGPT

ChatGPT is een online toepassing die op basis van AI kan communiceren met mensen. Je kunt de applicatie opdrachten geven die leiden tot een stuk tekst of computercode. Denk aan een werkstuk, een excuusmail wegens te laat inleveren van een werkstuk of een nette (maar saaie) sollicitatiebrief... 

Ik vroeg me af hoe je ChatGPT kunt inzetten in leerprocessen. Hierbij een eerste verkenning...

  • Chat in een vreemde taal, waarbij jij het onderwerp bepaalt. Zo kun je oefenen in alledaags taalgebruik. Je kunt ChatGPT vragen je te corrigeren als je een fout maakt (of juist niet). Verder zou je de chat kunnen gebruiken ter voorbereiding op een mondelinge toets of examen, door in de instructie het thema te benoemen: 'You are my teacher. I have an oral exam about sustainability in the creative industry. Ask me a question, let me answer and so on.'
  • Laat het programma computercode schrijven voor een specifieke functie. Laat studenten kleine tweaks doen en onderzoeken wat daarvan het effect is of laat ze opzoeken en uitleggen waar in de programmeerregels wat precies gebeurt.
  • Geef studenten een schrijfopdracht. Laat ze die vertalen naar een opdracht voor ChatGPT. Laat ze vervolgens onderling de resultaten vergelijken: welke instructie gaf de ander en tot welke verschillen in de verkregen tekst heeft dat geleid?
  • Laat ChatGPT je overhoren. Getest: 'I need to learn these translations: car-auto, book-boek, driver-chauffeur. Give me one at the time the Dutch word and let me give the English translation. Tell me if I am right or wrong. If I am wrong give me the right word. Then ask a new Dutch word.'
  • Vraag ChatGPT je feedback te geven in de vorm van verbetersuggesties bij iets dat je gemaakt hebt. Voorbeeld: 'Geef me drie concrete suggesties voor betere formuleringen in deze tekst: (gevolgd door de tekst).'
Slim leren werken met ChatGPT is een ander ding. Daarbij gaat het om het stellen van de juiste vragen / formuleren van de juiste opdracht en het kritisch omgaan met de resultaten. Zie ook dit artikel op LinkedIn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten