09 december 2020

Nieuw: Handboek Ontdeklab


Op steeds meer plaatsen in Nederland en Vlaanderen vind je ontdeklabs: sprankelende plekken waar jonge mensen kennis kunnen maken met de werelden van media, ict, programmeren, techniek en maken. Tessa van Zadelhoff en Erno Mijland, beiden betrokken bij een aantal initiatieven op dit gebied, schreven een boek over dit fenomeen.

‘Ontdekken in een lab is niet alleen interessant en superleuk’, zegt Erno. ‘Jonge mensen doen er unieke kennis en vaardigheden op die belangrijk zijn om mee te kunnen doen in de samenleving van nu en straks. De scholen, schoolbesturen, bibliotheken en andere initiatiefnemers zien hun ontdeklab als een broedplaats voor talent en als een plek met een rijke voedingsbodem voor innovatie.’


‘Elk ontdeklab heeft een uniek, eigen smoel’, vult Tessa aan. ‘Sommige functioneren vooral als makerlab, bij andere labs ligt het accent op programmeren. Het ene lab organiseert vooral na- en buitenschools aanbod, bij het andere is het aanbod meer geïntegreerd in het onderwijs.’ 


Het Handboek Ontdeklab biedt inspiratie, ideeën en inzichten die helpen om keuzes te maken en die te onderbouwen. Gericht op scholen, schoolbesturen, bibliotheken en andere organisaties. Zowel voor wie zich nog aan het oriënteren is op het opzetten van een lab, als voor degenen die hun lab verder willen doorontwikkelen. De auteurs gaan in op de vraag hoe je een ontdeklab initieert en organiseert, en hoe je projecten en activiteiten ontwerpt. Ervaringsdeskundigen delen hun ideeën en inzichten in elf interviews. De vele beschrijvingen van projecten en verwijzingen naar bronnen maken ten slotte dit Handboek Ontdeklab tot een inspirerend ontdekboek.


www.boektweepuntnul.nl/handboek-ontdeklab


Bij dit boek hoort een overzichtskaart met alle labs in Nederland en Vlaanderen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten