02 februari 2017

Werkvorm: de schilderijententoonstelling

Beelden zeggen meer dan woorden. Maar bewegende beelden mét woorden zeggen misschien wel het meest. Dat is de gedachte achter de schilderijententoonstelling. Deze werkvorm is bedoeld om deelnemers aan een training beelden te geven bij een concept of ontwikkeling middels korte video's (tot circa 3 minuten).

Stel, het thema van de bijeenkomst is 21e eeuwse vaardigheden. Je verzamelt op een online prikbord, zoals Padlet voorbeelden van hoe het werken aan deze vaardigheden eruit ziet in de praktijk. Denk aan reportages op scholen of een promotievideo van een lespakket of product. Elke video heeft een korte, heldere titel en omschrijving, om de verwachtingen van de deelnemer te richten.

De deelnemers kijken in tweetallen naar een video naar eigen keuze. Om het kijken gerichter te maken kun je vooraf een aantal aandachtspunten meegeven. Zelf werk ik graag met de PMI-methode van Edward de Bono. Deelnemers krijgen dan een formulier waarop ze kunnen aangeven wat ze goed (Plus) en minder goed (Min) vinden aan wat ze in de video zien, maar ook wat ze er Interessant aan vinden, ofwel: wat triggert hun nieuwsgierigheid of wat denken ze in aangepaste vorm te kunnen gebruiken. Zo'n formulier kan eventueel digitaal gemaakt worden met Google Formulieren.

Een nabespreking kan, maar het gericht kijken in tweetallen naar concrete voorbeelden bij een concept of ontwikkeling is vaak al waardevol genoeg.

De werkvorm is ook in te zetten in het onderwijs om leerlingen beelden te geven bij abstractere thema's of vraagstukken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten