10 april 2016

Kennis of vaardigheden?

Meer nadruk op vaardigheden, minder op kennis. 

Het is de conclusie die je misschien trekt als je je verdiept in de 21e eeuwse vaardigheden of in het werk van het platform Ons Onderwijs 2032.

Kennis blijft belangrijk, aan alleen vaardigheden heb je niets. 

Het is de conclusie die je misschien trekt als je je verdiept in de kritiek op de 21e eeuwse vaardigheden of het werk van het platform Ons Onderwijs 2032.

Gevolg: een patstelling die ten koste gaat van een constructieve dialoog die wat mij betreft echt nodig is om verder te komen met de grote vraagstukken waar we voor staan en de bijdrage die we daaraan willen leveren in het onderwijs.

Om daarin verder te komen, moeten we andere perspectieven durven kiezen. Zoals Gert Biesta dat doet in tijdschrift HJK (1) van deze maand: "Is het eigenlijk wel mogelijk kennis en vaardigheden zo scherp van elkaar te scheiden? Is het immers niet zo dat om ergens vaardig in te kunnen worden we wel degelijk ook kennis nodig hebben?"

Wat helpt bij het vinden van andere perspectieven, is te bestuderen hoe in andere domeinen dan alleen onderwijs wordt gekeken naar kennis en vaardigheden. Zoals in de wereld van het managementdenken. Zestien jaar geleden schonk Mathieu Weggeman (2) ons al een prachtige formule om het begrip 'kennis' te beschrijven:

K = f(I * E V A)

Ofwel: kennis is het totaal van Informatie maal Ervaring, Vaardigheden en Attitude.

Vertaald naar het onderwijs: bied lerenden informatie aan in een context waarin ze ervaringen op kunnen doen, kunnen werken met en leren zich te verhouden tot die informatie.

Een ander perspectief is om de vraag te stellen wat je in het onderwijs kunt doen met verschillende soorten kennis. Voor feitenkennis hebben we daar een aardig beeld van, maar kunnen we ook meer doen met kennisvormen als 'tacit knowledge' of 'embodied cognition'?

Kortom, laten we niet blijven steken in een strijd tussen de gekunstelde dichtomie tussen kennis en vaardigheden. Laten we liever onze kennis (in de Weggemaniaanse betekenis) uitwisselen in een constructieve zoektocht naar onderwijs voor morgen.

(1) Biesta, G. (2016), (On)zin van 21e eeuwse vaardigheden. HJK, 43(8), 14-17.
(2) Weggeman, M. (2000), Kennismanagement; de praktijk. Schiedam: Scriptum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten