08 juni 2015

Schoolsucces leidt tot minder arbeidsparticipatie

Eind mei kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek met een persbericht over de verschillen tussen jongens en meisjes in relatie tot onderwijs en actief zijn op de arbeidsmarkt. De kern van het verhaal:

  • meisjes doen het beter in het onderwijs, maar blijven achter op het gebied van arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid;
  • jongens hebben meer moeite met school, maar doen het beter op de arbeidsmarkt / zijn meer economisch zelfstandig.
Het stuk biedt verschillende verklaringen, toelichtingen en cijfers die interessant zijn en nog maar eens de vraag oproepen of het onderwijs niet beter zou moeten aansluiten bij jongens. En of we niet nog meer moeten doen aan de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Belangrijke vragen, maar je zou ook een andere gedachte uit het verhaal kunnen halen. 

Kennelijk is er geen samenhang tussen het goed doen in het onderwijs en het goed doen in economische zin. Integendeel: de groep die het niet goed doet in het onderwijs, doet het juist wel goed op de arbeidsmarkt. Omgekeerd en een beetje op glad ijs: schoolsucces hangt samen met minder arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid. Sluit het onderwijs dan wel aan op wat er op de arbeidsmarkt gewenst wordt aan houding en vaardigheden?

Hoe maak jij hier soep van?


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten