24 oktober 2014

Tweede ronde in gesprek over alcohol en drugs in de Beerzen

Beer wuerzburger hofbraue v.jpg
"Beer wuerzburger hofbraue v"
by Christian "
VisualBeo

HorvatOwn work
Licensed under CC BY-SA 3.0 
via Wikimedia Commons.
Een kleine twintig ouders, vertegenwoordigers van verenigingen, de horeca, onderwijs, politiek, welzijn en overheid ontmoetten elkaar op woensdag 15 oktober in de oude bibliotheek in Middelbeers. Onder begeleiding van Beerzenaren én ouders Herm Kisjes en Erno Mijland gingen ze in dialoog over het thema alcohol en drugs. Doel van de avond was om voortbordurend op een eerdere avond in juni te komen tot concrete ideeën voor preventie.

Groepsdruk
Een van de thema’s van de avond was het kunnen omgaan met groepsdruk. Die druk wordt ervaren door jongeren (de ‘vriendengroep’), maar ook bij volwassenen. Als je je als volwassene bijvoorbeeld strikt wilt houden aan de leeftijdsgrens voor alcohol van 18 jaar, krijg je soms te maken met ‘til er toch niet zo zwaar aan’-reacties. Bijvoorbeeld van ouders van kinderen in een vriendengroep, maar ook als verantwoordelijke in een vereniging. Als ouders, verenigingen enz. meer één lijn zouden trekken, zou dat helpen.
Een van de conclusies van de avond is dat we jongeren en ouders moeten leren hoe je niet zwicht voor groepsdruk. Het gaat dus niet alleen om kennis van de risico’s, maar ook weten hoe je omgaat met die druk. ‘Hoe zeg je nee?’ noteerde een van de subgroepen. Je zou een campagne of activiteit kunnen starten met de titel ‘Nee = Oké’. Het helpt ook binnen bijvoorbeeld verenigingen leden expliciet een document te laten ondertekenen waarin ze beloven zich aan de normen en waarden op het gebied van drugs en alcohol te houden.
Leuke alcoholvrije feesten en activiteiten dragen ook bij om te laten zien dat je ook ‘fun’ kunt hebben zonder drank. Club Soda in Best is een voorbeeld.

Voorlichting
Goede voorlichting is belangrijk. Door dit structureel - bijvoorbeeld jaarlijks - aan te bieden sla je twee vliegen in één klap. Je bereikt meer jongeren en ouders op het moment dat het thema actueel wordt. De vroege puberteit is een belangrijke fase: ze zijn nog niet begonnen met alcohol en drugs en staan meer open voor informatie.
Ten tweede heb je als organisator minder last van de mogelijke beleving van het publiek dat de preventie-activiteit gedreven is door een incident of trend in je vereniging of organisatie. Het is immers een vast onderdeel van het programma.
De vraag blijft: hoe krijg je de ouders naar informatie-avonden die zich het minst bekommeren om de risico’s van alcohol- en drugsgebruik bij hun kinderen? Verplichten is moeilijk, maar je kunt wel ouderavonden op school organiseren, waarbij er ook ‘need to know’-informatie wordt gegeven. Wie wegblijft mist dan iets essentieels. Of ze verleiden met een aansprekend programma.

Schokkend of ludiek?
Wat werkt in die voorlichting? Moet je werken met ludieke acties of met confronterende boodschappen. Ludieke acties zijn bijvoorbeeld een Facebook-wedstrijd: ‘hoe zou ik eruit zien als ik teveel heb gebruikt?’ Of naar een Bests voorbeeld: 40 dagen zonder alcohol na carnaval. Of een prijsvraag via Twitter.
Harder van toon zijn de voorlichtingen door bijvoorbeeld de Eindhovense dokter Pelleboer van de alcoholpoli, die laat zien wat er met de hersenen gebeurt bij overmatig drankgebruik. Of de confrontatie met een ervaringsdeskundige, liefst iemand uit de eigen omgeving, bij wie het helemaal mis ging. Een van de deelnemers is zo’n ervaringsdeskundige. Hij heeft toegezegd mee te willen werken aan te organiseren activiteiten.
Ideeën uit de groepen waren verder onder andere het maken van een filmpje of een toneelstuk, het verspreiden van schokkende foto’s van hersenbeschadigingen. We moeten verschillende paden bewandelen: ludiek én schokkend.

Overheid
De rol van de overheid is belangrijk. Er moet meer gehandhaafd worden en risicovolle situaties moeten actiever worden opgespoord en benaderd. Denk aan het kamperen bij de boer dat erg populair is onder jongeren. In Reusel moet het kamperen bij de boer gemeld worden, waarna er een brief naar de betrokken boer gaat met de regels rond alcohol en drugs.
Bij het verlenen van evenementenvergunningen kan meer geëist worden van de organisator op het gebied van preventie. De gemeente kan ook actiever zijn door bij te organiseren bijeenkomsten over alcohol en drugs ouders actief te benaderen. In de gemeentelijke administratie is immers precies te zien wie ouder is van een kind in de relevante leeftijdsfase. Jongerenwerkers moeten hier vanuit hun opdracht een regisserende en deels uitvoerende rol oppakken.

Beers model
Deelnemers pleiten voor het hanteren van het Beerse model als het gaat om preventie voor alcohol en drugs. Dat wil zeggen: betrekken en medeverantwoordelijk maken van zoveel mogelijk partijen binnen de Beerse gemeenschap, zoals verenigingen, hulpverlening, vrijwilligers enzovoort. Vanuit die gedachte gaat een aantal deelnemers als groep aan de slag met het organiseren van een eerste informatiebijeenkomst. Herm Kisjes zal het initiatief nemen om te komen tot een afspraak. De geopperde ideeën worden meegenomen in dit vervolgtraject.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten