13 juni 2014

Zorgen en dilemma’s over alcohol en drugs

Indrinken voor het uitgaan, het gemak waarmee jongeren aan cocaïne kunnen komen, het feit dat jongeren zo gemakkelijk bezwijken onder groepsdruk… rondom het thema alcohol en drugs zijn er veel zorgen en dilemma’s. ‘Echt waar hoor, er wordt ook gedeald op het schoolplein.’

Zo’n 35 ouders, vertegenwoordigers van verenigingen, de horeca, onderwijs, politiek, welzijn en overheid ontmoetten elkaar op 11 juni in de oude bibliotheek in Middelbeers. Onder begeleiding van Beerzenaren én ouders Herm Kisjes en Erno Mijland gingen ze in dialoog over het thema alcohol en drugs. In twee ronden bespraken ze in kleine groepen hun zorgen, dilemma’s en ervaringen rond dit thema, waarna de conclusies en ideeën werden uitgewisseld. De avond was een vervolg op de avond eerder dit jaar in Gasterij de Kemphaan.

Van 16 naar 18 jaar
Sinds kort mogen jongeren pas vanaf hun achttiende alcohol drinken: een regel die lastig te handhaven is, blijkt uit alle ervaringen. De jongeren die het betreft zoeken nog vaker privé-gelegenheden (‘zuipketen’) op om in te drinken. Binnen de horeca en op evenementen is het erg moeilijk te controleren wie aan wie een biertje doorgeeft. Wellicht, zo gaf een groep aan, zitten we in een overgangsfase en heeft het tijd nodig totdat het gewoon is pas met je achttiende te beginnen met alcohol, zoals het ook lang geduurd heeft voordat alcoholvrij rijden de norm is geworden. Een belangrijke, maar ook moeilijk te beïnvloeden factor, is de groepsdruk in de betreffende leeftijdscategorie. Kinderen weerbaar maken, is dan ook een belangrijke taak voor ouders en onderwijs.

Sterker, eerder en meer
Een andere zorg is dat jongeren op vroegere leeftijd beginnen aan alcohol en/of drugs, dat ze sterkere middelen (sterke drank, cannabis met hoger percentage werkzame stoffen) gebruiken en dat excessief of gecombineerd gebruik van middelen vaker voorkomt. Dat kan leiden tot ongelukken. Twee aanwezige leerlingen vertelden het verhaal van een jongen die op school van de trap viel na excessief gebruik van alcohol en cannabis. Ook zijn er zorgen over het risico op verslaving of psychische problemen door het veranderende gebruik van alcohol en/of drugs.

Taboe
Drugs zijn in kleine kernen als Middelbeers taboe. Veel deelnemers gaven aan dat ze weten dat er drugs gebruikt worden en dat ze gemakkelijk verkrijgbaar zijn, maar dat er nauwelijks over gesproken wordt. Er helemaal de vinger op kunnen leggen, lukt daardoor niet. Worden we er zelf mee geconfronteerd, dan houden we het liever binnenskamers: bij het gezin uit schaamte of omdat men het kind wil beschermen, binnen verenigingen of horecagelegenheden om de goede naam niet te schaden. Bovendien willen kinderen elkaar niet verraden. ‘Zo houden we het taboe met zijn allen in stand. Het zou helpen als er meer openheid zou zijn, als we vaker signalen zouden uitwisselen.’

Voorlichting en gesprek
Goede voorlichting is erg belangrijk, vinden alle deelnemers. Voor kinderen, maar ook voor ouders. Voor jongeren moet die voorlichting regelmatig terugkeren (elk schooljaar) én passen bij de manier waarop jongeren tegenwoordig informatie verwerken: gebruik van beeld en ervaringsgerichte voorlichting werken beter dan alleen feitelijke informatie. Voorbeeldgedrag is ook belangrijk. Als ouders veel drinken in aanwezigheid van kinderen, is de drempel lager voor kinderen om te gaan drinken. Bij een tennisclub in Best wordt er om die reden geen alcohol geschonken aan de volwassenen zolang er kinderen aan het sporten zijn. Aan een van de tafels werd dit ‘voorleven’ genoemd.

Opvoeding
Ouders hebben veel vragen rond opvoeding met betrekking tot alcohol en drugs. Een vraag is bijvoorbeeld of het verstandig is het kind binnen het gezin, stapsgewijs met alcohol vertrouwd te maken of dat je juist met strenge regels of bijvoorbeeld beloningen moet werken. ‘Wat je ook doet, je moet er altijd voor zorgen dat je kind geen drempel gaat ervaren om met vragen en ervaringen bij je te komen’, aldus een ouder.

Stappen zetten
Voor de laatste gespreksronde luidde de opdracht: bedenk een activiteit die een bijdrage kan leveren aan beter omgaan met alcohol en drugs door jongeren. Een van de groepen kwam met de suggestie van een ‘Over de streep’-achtige bijeenkomst op school, een werkvorm waarbij leerlingen worden gestimuleerd om meer te vertellen over hun ervaringen en zo het thema beter bespreekbaar te maken. Een ander voorstel: durf elkaar aan te spreken, bijvoorbeeld als ouders groepen kinderen de gelegenheid bieden om in te drinken. Verder is er behoefte aan regionaal beleid, alcoholvrije activiteiten die leuk genoeg zijn dat jongeren erbij aansluiten en objectieve informatie, ook al voor ouders van jongere kinderen. Wat dat laatste betreft: volgend schooljaar komt er in elk geval ook een informatieavond over dit thema voor ouders.

Op 3 september is er een tweede bijeenkomst gepland over dit onderwerp, wederom in Middelbeers. Dan staat het werken aan oplossingen centraal, waarbij samenwerking tussen ouders, jongeren, verenigingen, politiek, gemeente, hulpverlening, onderwijs enzovoort centraal staat. Aanmelden kan via deze link.

Zie ook het verslag van Rens van Ginneken in het Eindhovens Dagblad.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten