12 maart 2014

Recensie: meer creativiteit in de klas met Vindingrijk

Een van de leukste blogs voor het onderwijs is Vindingrijk van David van der Kooij. Van der Kooij deelt er originele en praktische ideeën voor lessen waarin kinderen gestimuleerd worden in creatief denken. Belangrijk, omdat creatief denken algemeen gezien wordt als een belangrijke vaardigheid voor leven, leren en werken in de 21e eeuw. Tegelijkertijd lijken in de dagelijkse werkelijkheid op scholen creativiteit en onderwijs soms elkaars tegenpolen: het is kennelijk nog niet zo gemakkelijk handen en voeten te geven aan creativiteitsbevorderend onderwijs.

Het eind vorig jaar bij uitgeverij Leuker.nu verschenen Grote Vindingrijk Boek geeft leraren in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs inspiratie in de vorm van een kleurrijke verzameling van lesideeën, gedachten, achtergronden en bronnen. Het boek kun je zien als een aanvulling op het blog. Of andersom.

Het boek is op A4-formaat vormgegeven en bevat veel illustraties, zoals fotocollages, mindmaps en strips. Kleuren ondersteunen de structuur van het boek. Zo beschrijven de 'groene' hoofdstukken hoe je een klimaat schept in de klas waarin ruimte is voor creativiteit en zijn de lesideeën voorzien van een lichtblauwe steunkleur. Plak twee willekeurige woorden aan elkaar en bedenk voor welke nuttige toepassing dit woord staat. Of bedenk een verklaring voor iets dat je niet kunt verklaren: hoe zou een regenboog kunnen ontstaan?

De grootste uitdaging die het boek geeft is waarschijnlijk het los durven laten van het kind en je eigen plannen. Dat betekent: risico durven nemen, de fantasie de vrije loop laten, de focus op vragen in plaats van op antwoorden, projecten starten met nog onbekende bestemming... Creatieve vormen van leren zijn motiverend en leuk, maar die lol is niet het doel, zo benadrukt Van der Kooij: 'Creativiteit koppelt nieuwe en bestaande informatie en ervaringen aan elkaar, waardoor nieuwe kennis ontstaat.' Er valt dus veel te leren.

Het Grote Vindingrijk Boek is niet een boek om van voor naar achteren te lezen. Sla het regelmatig open, gewoon op een willekeurige pagina, haal er ideeën uit en doe vooral iets totaal anders dan wat de auteur voorstelt.

Het Grote Vindingrijk Boek telt 98 bladzijden en kost € 29,95. ISBN 9789461938732.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten