27 augustus 2012

Post-hbo iCoach start in oktober

Ict-coördinatoren in het onderwijs zijn al lang niet meer uitsluitend de beheerders van het netwerk en de 'helpdesk' bij computerproblemen van leerlingen en collega's. Ze vervullen steeds meer de rol van pedagogisch en didactisch deskundige rondom het gebruik van computers, software, internet en sociale media. Vanuit die deskundigheid adviseren ze zowel over de dagelijkse lespraktijk als over beleid, op school- of bovenschools niveau.

Voor ict-coördinatoren die zich (verder) willen professionaliseren tot coach van collega’s en expert op het gebied van ict in het onderwijs, biedt Via Vinci de post-hbo-opleiding tot i-Coach aan. Dit schooljaar zal ik voor Via Vinci de opleiding verzorgen in Zwolle. 

Thema's in de opleiding zijn: multimediaal onderwijs, communicatieve eigenschappen, visie-ontwikkeling, coaching- en instructievaardigheden aan volwassenen, eigen vaardigheden op het gebied van multimediagebruik en samenwerking met de systeembeheerder. Het schrijven van een ict-plan en het zelf ontwerpen en uitvoeren van ict-geïntegreerde lessen maakt deel uit van de opleiding. 

De opleiding bestaat uit zes bijeenkomsten, telkens op woensdag (31 oktober, 21 november, 12 december, 16 januari, 6 februari en 6 maart en 10 april). Daarnaast werken deelnemers aan opdrachten en is er gelegenheid tussentijds onderling kennis uit te wisselen en contact te houden, onder andere via de ELO van Via Vinci. Kosten van de opleiding bedragen 2800 euro. Inschrijven is nog mogelijk (maximaal 15 deelnemers). 

Een uitgebreidere beschrijving van de opleiding vind je hier (pdf).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten