01 april 2012

Digitale media en talentontwikkeling op school

Kunnen digitale media een bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van leerlingen? Die vraag stond centraal tijdens drie korte workshops die ik op vrijdag 30 maart verzorgde tijdens de Werkconferentie Talentontwikkeling, voorbij de beloften van VBS.

De workshop sloot aan bij mijn presentatie eerder op de middag. Ik heb de input vanuit drie groepen verzameld in een mindmap (via SimpleMind+ voor de iPad).

De belangrijkste conclusies:
  1. Digitale media bieden vaak snelle, kant-en-klare antwoorden. Dat is handig, maar er zit ook een risico aan. Het zou kinderen lui of minder onderzoekend kunnen maken of oppervlakkigheid in de hand kunnen werken. In het kader van talentontwikkeling een aandachtspunt.
  2. Er zitten twee kanten aan het inzetten van digitale media in het onderwijs. Enerzijds kan de ervaring indirecter zijn (wegvallen nonverbale communicatie, tactiele ervaring), anderzijds kan het ervaren bieden die offline niet of nauwelijks te organiseren zijn (webcam bij een vogelnest, via Skype communiceren met klas aan de andere kant van de wereld, simulaties).
  3. Digitale media bieden volop mogelijkheden om creativiteit van leerlingen te stimuleren, bijvoorbeeld door ze muziekstukken te laten maken of met beeld/video aan de slag te laten gaan. Hiermee stimuleer je de ontwikkeling van andere talenten dan met traditionele verwerkingsvormen, waar veelal (geschreven) taal een belangrijke component is.
  4. Deelnemers zien de mogelijkheden om digitale media in te zetten, maar ervaren een overkill. Er is behoefte aan houvast: wat zijn relevante middelen, in welke situatie, voor welke doelgroep?
  5. Deelnemers geven aan dat de nieuwe lichting medewerkers vanuit de lerarenopleidingen nog onvoldoende geëquipeerd is om met digitale media aan de slag te gaan. Het is daarmee nu nog het domein van enkele pioniers binnen de school.
Reacties op deze conclusies zijn welkom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten