27 maart 2011

Werken met de 'connected' generatie'

Chain Academy (foto: Koen van Haperen)
(foto: Koen van Haperen)
  • Hoe kan onze organisatie de ‘connected generatie’ beter binden en boeien?
  • Hoe kan onze organisatie optimaler werven onder de ‘connected generatie’?
  • Hoe kunnen we de samenwerking tussen de ‘digitale allochtonen’ en ‘digitale autochtonen’ optimaliseren?
  • Wat is er nodig om de ‘connected generatie’ optimaal te laten presteren in onze organisatie? (coaching/begeleiding, inrichting van de organisatie)
  • Hoe moet onze organisatie zich ontwikkelen om in de toekomst ‘connected generatie’-proof te zijn?
  • Wat zijn voor onze organisaties de risico’s én de kansen van de intrede van van de ‘connected generatie’
Bovenstaande vragen stonden centraal in een workshop die ik vorige week verzorgde in het Zalmhuis in Rotterdam in het kader van de Chain Academy, een initiatief van Chain Group. In mijn presentatie ging ik vooral in op de vraag hoe de nieuwe generatie anders in het leven en werk staat, onder invloed van de technologische vooruitgang en de mogelijkheden die dat biedt. In de onderstaande mindmap heb ik mijn ideeën daarover samengevat. Het workshopgedeelte bestond uit twee delen:
  1. Het maken van een mindmap waarin groepjes mijn algemene verhaal aan hun eigen ervaringen en situatie koppelen.
  2. Het bedenken van een concrete activiteit om antwoord te geven op een van bovenstaande vragen. We werkten hierbij volgens het SMART-model.
Mocht je zelf concrete ideeën willen delen over hoe je de samenwerking tussen de 'connected' generatie en de 'wat oudere garde' zou kunnen optimaliseren, deel ze! Dat kan via dit formulier. Na het invullen krijg je toegang tot de eerdere inzendingen. (Als beheerder behoud ik me het recht voor niet passende of onvolledige inzendingen te verwijderen.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten