01 oktober 2010

Nieuwe brochure: 'Speciaal onderwijs op internet'Ook kinderen met een beperking zijn actief op het internet. Hoe moet je ze als ouder en leerkracht hierin begeleiden? Die vraag staat centraal in de nieuwe brochure 'Speciaal onderwijs op internet'. Op 29 september werd de brochure gepresenteerd op het symposium Kinderen en nieuwe media in Utrecht.

Kwetsbare kinderen vragen meer en intensievere begeleiding over een langere periode gedurende hun ontwikkeling als het gaat om internetgebruik, maar de principes zijn hetzelfde als voor kinderen in het reguliere onderwijs:
- Verbied niet, maar stel wel grenzen en handhaaf die ook.
- Benader het internetgedrag van het kind vanuit oprechte belangstelling, kijk mee, doe mee.
- Wees laagdrempelig toegankelijk, zodat het kind altijd met vragen of problemen bij je durft te komen.
- Laat het kind bewust nadenken over/reflecteren over wat het meemaakt op het internet, liefst aan de hand van concrete situaties. Vergelijking steeds met wat je wel en niet zou doen 'in real life'.

Specifieke beperkingen vragen daarnaast om specifieke begeleiding. Zo gaat de brochure in op begeleiding van kinderen met autisme die het internet opgaan. Dit is een bijzondere groep omdat het internet voor hen enerzijds unieke kansen biedt voor vormen van communicatie waarin ze zich veiliger voelen. Maar het is ook een plek waar gemakkelijk misverstanden ontstaan door het anders interpreteren en verwerken van informatie.

Een belangrijk advies aan scholen is om op schoolniveau goede afspraken en beleid te maken over de begeleiding en wat wel en niet kan. Protocollen helpen bij een eenduidige, voor de kinderen heldere aanpak van eventuele problemen.

Jammer is dat het aanbod van lesmateriaal op het gebied van mediawijsheid voor kinderen in het speciaal onderwijs nog erg beperkt is, maar in de brochure staan alvast enkele nuttige websites om mee te beginnen.

Internet is een medium met talloze toepassingen, mogelijkheden en risico's. Ieder kind is anders en bovendien voortdurend in ontwikkeling. Combineer die twee uitspraken en je hebt het begin van het idee dat er vele kanten zitten aan internetgebruik door kwetsbare kinderen. Het lezen van een brochure sluit aan bij dat begin en is een inspiratiebron voor een vervolg. De dialoog binnen en buiten de schoolmuren, het delen van goede en slechte ervaringen, onderzoek en literatuurstudie en vooral... het blijven kijken naar hoe kinderen omgaan met internet en hoe het hun gedrag beïnvloedt: er is nog veel te doen.

De brochure 'Speciaal onderwijs op internet' is gratis aan te vragen bij MijnKindOnline.nl én beschikbaar als pdf-bestand.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten