28 februari 2007

Werken om te leren, leren om te werken

MKB en hogescholen hebben elkaar nodig in een wereld die in rap tempo verandert. Door gebruik te maken van elkaars kennis, faciliteiten en netwerken ontstaat nieuwe kennis. Die kennis is hard nodig in de competitieve wereldeconomie. Dat samenwerking tussen MKB en hogescholen achterblijft is een zorgelijk gegeven. In het Unikum-project van de Digitale Universiteit zijn nieuwe scenario’s besproken en ontwikkeld voor een intensievere samenwerking tussen het hoger beroepsonderwijs en het MKB.

In de scenario’s wordt er de nadruk op gelegd dat toenadering mogelijk is als het onderwijs en het bedrijfsleven meer begrip voor elkaars rol op gaan brengen. Flexibiliteit, maatwerk, halen en brengen en win-win zijn daarbij de kernwoorden. Gedeelde verantwoordelijkheid voor de vorming van toekomstige beroepsbeoefenaren is een ander belangrijk uitgangspunt. Daarbij gaat het niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om leren samenwerken, ook over de grenzen van het beoogde beroep, creatief omgaan met nieuwe vraagstukken en kritisch leren reflecteren op de eigen ontwikkeling... Dit alles zou vorm moeten krijgen in nieuwe vormen van stages ('werkplekleren') binnen het MKB.

In 'Werken om te leren, leren om te werken' vindt u de opbrengsten van en conclusies uit het project, aangevuld met interviews met pioniers en praktische aanbevelingen voor het vormgeven van samenwerking tussen MKB en hogescholen.

Voor dit boek maakte ik vijf interviews. Verder verzorgde ik de productiebegeleiding en de eindredactie. Klik hier om het boek te bestellen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten