01 januari 2006

Coacht...

Vragen bij werk, studie of mens zijn?

  • Vind ik nog wel voldoening in mijn werk?
  • Ik haal er niet uit wat er in zit.
  • Waarom stel ik werkzaamheden altijd uit?
  • Hoe wil ik me de komende jaren gaan ontwikkelen?
  • Hoe kom ik over op anderen?
  • Ik kan geen nee zeggen, en heb het daarom steevast veel te druk.
  • Het werk is mij de baas in plaats van andersom.
  • Ik kan zo moeilijk contacten leggen.
  • Help, ik lijd aan keuzestress!


Coaching is een activiteit waarbij de coach door gericht vragen te stellen de gecoachte een spiegel voorhoudt. De frisse blik, de onafhankelijke ‘helicopterview’ van de coach helpt vragen en opvattingen te objectiveren, om vandaaruit te gaan leren. Net als de nar deed bij vroegere koningen, stelt de coach soms confronterende vragen... als middel om een leerproces op gang te brengen. De coach stelt de vragen die je zelf niet kunt bedenken, maar die je je altijd al had willen stellen.

Uitgangspunt van coaching is het vergroten van je zelfredzaamheid, door kritisch te leren kijken naar je eigen denken en handelen en te leren van het leven. Een coachingstraject is daarmee een intensieve zoektocht naar je ware drijfveren door te reflecteren op je gedrag, je waarden en normen, je denkpatronen.

Bij coaching is eigen verantwoordelijkheid een belangrijke succesfactor. We nemen je niet aan het handje, maar zoeken samen naar effectieve strategieën om je werk en leven in weer in eigen hand te krijgen. Het gaat erom dat je ontdekt hoe je zelf tot antwoorden komt op belangrijke vragen in het kader van werk en leven.

Doel is om te leren werken en leven vanuit ‘drive’ en passie, en keuzes te maken die passen bij je identiteit en overtuigingen.

Een coach is geen therapeut. We graven niet in het verleden maar richten de blik op de toekomst, waarbij eerdere ervaringen een bron van leren kunnen zijn.

Werkwijze
Tijdens een intake-gesprek formuleren we samen de leervraag: wat moet het coachingstraject opleveren. We leggen vervolgens een aantal bijeenkomsten vast van telkens een uur. Je maakt van elke bijeenkomst een kort reflectieverslag en formuleert een of meer vragen voor de volgende bijeenkomst. Deze informatie stuur je op per e-mail. In de volgende sessie bouwen we dan verder op deze reflectie en vragen. Op vooraf af te spreken momenten evalueren we het traject. Als gecoachte geef je zelf aan wanneer je het gevoel hebt zelf verder te kunnen.

Waarom Erno Mijland?
Erno's motto is ‘Alles kan altijd beter’. Hij gelooft in de kracht van het individu om het beste uit zichzelf te halen. Erno is concreet en nuchter: geen zweverige verhalen, maar to the point. Menselijkheid, warmte en rust (ja, een kopje thee is bij de prijs inbegrepen) horen er ook bij. Erno provoceert graag met een flinke scheut prikkelende humor en uitdagende metaforen. We werken doelgericht en met duidelijke afspraken. Erno volgde de opleiding Coaching als vorm van professionele ontwikkeling bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg.

Kosten
Erno Mijland werkt met een uurtarief van 80 euro (particulieren) / 100 euro excl BTW voor zakelijke klanten. Het intake-gesprek is gratis. In veel gevallen zijn werkgevers bereid een financiële bijdrage te leveren aan werkgerelateerde coaching voor hun werknemers. Vraag ernaar.

Niet wat je zoekt? Zoek een collega op Gcoach.nl.