Inspiratie voor toekomstgericht onderwijs

Een studiebijeenkomst van een dagdeel voor uw team!

De wereld bevindt zich in een stroomversnelling van ontwikkelingen met technologie als katalysator. Nu de grote veranderingen eerder exponentieel dan lineair lijken te verlopen, wordt de vraag steeds pregnanter: hoe bereiden we leerlingen van nu voor op de wereld van morgen? Wat hebben kinderen die nu op school zitten over tien, twintig jaar nodig om hun plek te kunnen vinden en veroveren, als burger, als werkende en als medeverantwoordelijke voor het oplossen van de grote uitdagingen waar de mensheid voor staat? Zijn de 21e eeuwse vaardigheden hét antwoord? En… wat betekent dit alles voor ons onderwijs?

Trendwatcher Rob Creemers en slimmerkundige Erno Mijland hebben de krachten gebundeld in een inspirerende studiebijeenkomst van een dagdeel waarin uw hele team op scherp wordt gezet.

Programma

Rob Creemers trapt af met een spervuur van beelden en woorden om de nieuwste technologische ontwikkelingen en hun impact op de samenleving stevig neer te zetten. Wat kunnen robots nu en in de nabije toekomst? En wat betekent het dat de eerste mens die 150 jaar oud wordt, nu al in ons midden is? Welke beroepen zijn straks verdwenen, ingrijpend veranderd of nieuw ontstaan?Erno Mijland maakt de vertaalslag van dit verhaal naar het onderwijs: welke vaardigheden, maar vooral ook attitudes geven we leerlingen mee? Wat betekent dit voor de school als organisatie en voor de leraar als rolmodel? Erno geeft voorbeelden uit de vernieuwende praktijk en suggesties om al morgen in de klas meer vorm en inhoud te kunnen geven aan toekomstgericht onderwijs.
De presentaties zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd. 

De presentaties duren ongeveer een uur. Daarna vormen Rob en Erno een panel dat in een College Tour-opzet gedurende maximaal 45 minuten vragen bespreekt vanuit het publiek.

Over de sprekers

Rob Creemers is sinds 1980 actief in de ICT-sector, eerst als production-control IT-manager bij Siemens in Zuid-Afrika, daarna als zelfstandig softwaremaker. Eind 1986 keert Rob terug naar Nederland als software support manager bij Olivetti in Leiden. In 1990 raakt hij ervan overtuigd dat informatietechnologie de wereld grondig zal gaan veranderen. Hij verlegt het zwaartepunt van zijn activiteiten naar ‘trendwatching’. Als marktanalist en trendwatcher opereert Rob Creemers onder de naam TechnoTrends. Hij houdt zich full time bezig met de ontwikkelingen in de ICT door iedere dag als een bezetene al het nieuws te volgen van de Wall Street Journal tot Der Spiegel en de Volkskrant. Rob is een veelgevraagd spreker met inmiddels ruim 2500 lezingen in Engels Duits en Nederlands op zijn CV. Met trendwatcher Adjiedj Bakas schreef hij het boek 'Leven zonder Olie' waarin zeven megatrends op het gebied van energie, natuur en transport de revue passeren. Meer informatie: www.technotrends.nl.

Erno Mijland is opgeleid als docent Nederlands en Engels. Hij werkte bijna 15 jaar voor Fontys Hogescholen als communicatie-adviseur, bedrijfsjournalist en docent Taal & Communicatie. Sinds 2007 is Erno zelfstandig ondernemer. Hij is actief als journalist en als auteur en uitgever van boeken over onder andere het opvoeden van gamende kinderen, creatief denken, onderwijs, sociale media, technologie en loopbaan. Erno adviseert schoolorganisaties over de impact van nieuwe technologie op leren en verzorgt lezingen, presentaties en trainingen over dit thema. Om bij te blijven studeert hij elke dag aan zijn eigen Universiteit van Middelbeers. Meer informatie: www.ernomijland.com.

Kosten en voorwaarden

Voor het verzorgen van deze bijeenkomst geldt een speciale prijs, exclusief voor onderwijsorganisaties. Neem contact op met Erno Mijland (e-mail: erno@mijland.nl) voor de details.

U zorgt voor een ruimte met een podium, geluidsversterking en een beamer. De sprekers werken met eigen laptops.

Voor alle deelnemers stelt Erno Mijland een speciale editie van het digitale boekje ‘Leerbericht 2013’ beschikbaar.

Rob Creemers en Erno Mijland verzorgden dit programma eerder voor scholenorganisatie Accrete op 8 februari 2012 in Vollenhove. Lees het verslag...