08 maart 2021

Kernenergie: als het echt niet anders kan

De jaren tachtig... ik was felle tegenstander van kernenergie. Ik dacht: het is gevaarlijk (de ramp in Tjernobyl) en het gevaarlijke afval kan niet verwerkt worden.  

Ook nu ben ik bepaald geen fan van kernenergie. We stapelen het afval op en geven het door aan vele volgende generaties. En Fukushima liet zien dat het nog altijd goed mis kan gaan. Toch heeft mijn rotsvaste standpunt plaats gemaakt voor twijfel.

Dat begon met een uitzending van Zondag met Lubach met daarin een aantal argumenten om kernenergie te heroverwegen:

  • kernenergie gaat niet gepaard met CO2-uitstoot en is daarmee een van de sleutels om de opwarming van de aarde te laten stoppen;
  • het volume hoog radioactief afval dat lang radioactief blijft is relatief klein;
  • moderne centrales zijn zeer veilig;
  • bijna alle andere vormen van energie-opwekking kosten meer levens;
  • kernenergie is 24/7 beschikbaar en daarmee belangrijk om het net te kunnen voeden als het niet waait of de zon niet schijnt.
Voor mij nieuwe argumenten tégen kernenergie zijn er ook:
  • kernenergie kan geen rol spelen in het acute probleem van de opwarming van de aarde; het duurt simpelweg te lang voordat een nieuwe centrale is gebouwd;
  • in dit artikel in Trouw betoogt energie-expert Julian Popov dat kernenergie zo duur is, dat het het economisch niet haalbaar is erop in te zetten.
Nogmaals... ik ben bepaald geen fan van kernenergie. Maar wat zijn de mogelijkheden als we 24/7 veel - en zoals het ernaar uitziet steeds meer - energie nodig hebben? Er zijn twee ideale oplossingen:
  • meer wind- en zonne-energie mét de mogelijkheid die op te slaan (denk bijvoorbeeld aan waterstof of de Energy Vaul 3D Tower);
  • meer 24/7 stabiele bronnen van hernieuwbare energie, zoals energie uit continue stromingen van water (zoals de Lintur of getijdenenergie).
Tot slot: energie besparen kan ook een bijdrage leveren. Ik doe mijn best met zonnepanelen, LED-lampjes, isolatie, moderne huishoudelijke apparaten en volledig uitschakelen in plaats van op stand by. Maar dat is waarschijnlijk klein bier bij de enorme honger naar energie, onder andere door digitalisering. Denk aan de enorme data centers die worden gebouwd.

Mijn voorlopige conclusie: zet als een idioot in op ontwikkeling van technologieën voor hernieuwbare energie en de opslag daarvan. Nederland heeft veel kennis is huis. Uitblinken kan economisch interessant zijn. Werk ook samen in Europa door slim te combineren en uit te wisselen. Leg de daken vol zonnepanelen en plaats met respect voor mens en omgeving windmolens. En als het dan echt niet anders kan: bekijk wat kernenergie tijdelijk kan bijdragen om het plaatje compleet te maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten