12 september 2018

Leertheorieën in de praktijk

Het behaviorisme, het cognitivisme, het sociaal-constructivisme en het constructionisme… vandaag verzorgden mijn collega Gert Custers en ik een bijeenkomst in Best voor de iCoaches in opleiding van Best Onderwijs. We wilden de deelnemers (nader) laten kennismaken met belangrijke leertheorieën en inzicht geven in hoe deze zich verhouden tot de inzet van ict. Met als uiteindelijk doel dat ze uiteindelijk bewuster, meer onderbouwd en doelgericht middelen inzetten en hun collega’s daarin verder brengen.

Wat we in elk geval niet wilden was een traditionele presentatie geven waarin we elke theorie zouden toelichten.

We kozen daarom voor de volgende aanpak:
  • Gert presenteerde het verhaal achter het connectivisme aan de hand van een collage op het digibord.
  • Vervolgens maakten we drie heterogene groepen die elk een 1-alinea-uitleg ontvingen over de andere drie te behandelen leertheorieën.
  • We gaven de groepen toegang tot een Powerpoint in Office365. Elk groepje kreeg daarin 1 dia. De groepen konden tegelijkertijd werken in deze presentatie.
  • De groepen kregen 30 minuten om zich verder te verdiepen in de betreffende theorie en hiervan een collage te maken op de Powerpoint-slide. Ze moesten daarnaast één concrete toepassing bedenken met Wheeldecide, een online toepassing waarmee je in een handomdraai een ‘rad van fortuin’ maakt met zelfgekozen begrippen.
  • Na het half uur starten we in plenaire setting de Powerpoint en mochten de groepen hun resultaat presenteren in 5 minuten per groep, gevolgd door een korte evaluatie van de aanpak. Hierin vroegen we ook naar welke leertheorieën je onder de gehanteerde aanpak zou kunnen leggen.
Deze aanpak leidde tot een grote betrokkenheid, er werd snel informatie gezocht en verwerkt en het eindresultaat was meteen vastgelegd om nog eens naar terug te kunnen grijpen. Bovendien leverde het direct concrete ideeën op voor de praktijk: verschillende manieren om Wheeldecide in te zetten én de werkvorm met het synchroon samenwerken aan een presentatie ‘in the cloud’, wat natuurlijk ook met leerlingen kan worden gedaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten