20 maart 2018

Complexe onderwerpen snel samen onderzoeken


Je hebt een complex onderwerp? Je wilt in één à anderhalf uur met een groep dit onderwerp stevig verkend hebben? Dan kan deze aanpak misschien helpen. Je werkt met Google-applicaties, maar kunt ook gebruik maken van andere toepassingen met vergelijkbare mogelijkheden.

Kern van de aanpak is dat je zowel individueel, in kleine groepjes en als gehele groep werkt.
Afhankelijk van de groepsgrootte werk je met één of twee redacteurs.

De aanpak bestaat uit drie ronden.

1. Vragen verzamelen met een Google-formulier
Stel, het onderwerp is het invoeren van een portfolio op je school. Laat de deelnemers aan de bijeenkomst vragen bedenken die hiervoor beantwoord moeten worden. Denk bij het voorbeeld aan:
  • Wat willen we vooral bereiken met het portfolio?
  • Welke inhouden komen er in het portfolio?
  • Hoe gaan we het portfolio beoordelen?
  • Wie is 'eigenaar' van het portfolio?
De vragen worden individueel bedacht en ingevoerd via een Google formulier. De redacteur destilleert uit de inzendingen een lijst met 'sleutelvragen' in een Google document. Tussen elke vraag worden enkele witregels geplaatst. Deze ronde kan uiteraard ook voorafgaand aan een bijeenkomst worden gedaan.

2. Sleutelvragen beantwoorden, ronde 1
Print de vragen uit, knip het blad tot stroken met elk één vraag en verdeel de stroken willekeurig over groepjes van 2 à 3 deelnemers. De groepjes krijgen schrijfrechten in het Google document met het overzicht van de vragen. Deelnemers bespreken de vragen op hun strookje(s) en plaatsen hun antwoorden in het document. De antwoorden hoeven niet volledig of perfect te zijn.
De redacteur redigeert tegelijkertijd de teksten en zorgt ervoor dat de vormgeving netjes blijft.

3. Sleutelvragen beantwoorden, ronde 2
In een laatste ronde mogen de groepjes de antwoorden bij de andere vragen aanvullen met hun ideeën. Antwoorden die tot discussie leiden worden geel gearceerd. Het zijn 'issues' die later eventueel verder bediscussieerd kunnen worden. 
De redacteur plaatst ondertussen opmerkingen op plaatsen waar de antwoorden onduidelijk zijn, redigeert de teksten en zorgt ervoor dat de vormgeving netjes blijft.

Het document is nu klaar om meegenomen te worden naar een volgende stap. Die kan bijvoorbeeld zijn dat een werkgroep de opbrengsten verder gaat uitwerken of vertalen naar een aanpak.

1 opmerking:

  1. Bedankt Erno, ik ga deze stappen zeker eens volgen in ons team (PO)!
    Gr Erik-Jan

    BeantwoordenVerwijderen