11 januari 2017

Organisatie in de klas ondersteunen met ict

Tijdens klassenbezoeken in het (voortgezet) onderwijs valt me op dat onduidelijkheid over de planning en organisatie van een les vaak onrust geeft. Leerlingen willen graag weten wat er precies van ze verwacht wordt, met wie ze aan de slag moeten en het waarom van de les.

Mondelinge instructies over de opzet van de les zijn meestal niet voldoende. Hoe kan ict ondersteunend zijn bij het visueel ondersteunen van instructies en de organisatie om leerlingen (sneller) aan het werk te zetten? Een paar suggesties:
  • Heel eenvoudig: zet een slide op het digibord met daarop het 'programma' van de les, eventueel met (globale) tijdsduur per onderdeel. Toon evt. ook een slide met de doelen/criteria en werkafspraken.
  • In plaats van een presentielijst voorlezen: zet alle namen in de Groepjesmaker van Schoolbordportaal. Wie staat er niet op? Hebben alle leerlingen een device, dan kun je de namen en bijvoorbeeld antwoorden op enkele voorkennisvragen ophalen met een eenvoudig Google Formulier
  • De Groepjesmaker gebruik je vooral om op willekeurige basis groepjes te maken. De computer beslist, dus geen discussie! Leerlingen worden zo in de positie gebracht om samen te werken, ook met klasgenoten die ze misschien zelf niet zo snel zouden kiezen. Ook fijn: de groepjessamenstelling staat meteen visueel duidelijk op het digibord.
  • Ondersteun een blokje werktijd met een klok op het scherm. Leerlingen zien hoe lang ze nog moeten werken aan een opdracht en wanneer ze aan de afronding van het blok moeten beginnen.
  • Werk met een Padlet (digitaal prikbord) om alle bronnen bij de les digitaal beschikbaar te maken. Op deze Padlet kun je ook de organisatorische zaken kwijt. Maak een QR-code of een korte URL aan, zodat de leerlingen de Padlet snel kunnen vinden.
Ik werk het liefst papierloos, maar de ervaring heeft geleerd dat dat niet altijd de beste oplossing is. Als ik gastlessen verzorg, maak ik daarom tegenwoordig toch vaak een A4'tje met de hoofdlijnen: de opdracht, de (digitale) bronnen, criteria voor beoordeling. 

Wat gebruik jij om leerlingen meer houvast te geven bij de organisatie van de les?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten