27 juni 2014

Op de schouders van reuzen... | On the shoulders of giants...

Dankzij het internet staan we niet langer meer simpelweg op de schouders van reuzen.

We staan op de schouders van reuzen die op een trap staan, die bovenop een wolkenkrabber staat, gebouwd bovenop een hoge berg. En tegelijkertijd staan we naast alle dwergen.

We hebben toegang tot al hun kennis en die van hun voorgangers. We hebben toegang tot gereedschap om hun kennis te bewerken, te re-mixen, te analyseren en het eindresultaat daarvan te delen met al die anderen met wie we het uitzichtpunt op de schouders van reuzen delen.

Kennisontwikkeling is daarmee in één keer van de eerste naar de hoogste versnelling gegaan. Daarom: 'fasten your seatbelts' en beslis razendsnel waar je naartoe wilt!

Geïnspireerd door de lezing van Clive Thompson in Amsterdam op 26 juni 2014.
--

Due to the rise of the internet, we're no longer just standing on the shoulders of giants.

We are standing on the shoulders of giants, standing on steps on top of a sky scraper, built on a high mountain. And at the same time we are standing next to all dwarfs.

We have access to all their knowledge and that of their predecessors. We have access to tools for editing, re-mixing, analysing their knowledge and for publishing the results with all those with whom we share the view from the shoulders of giants.

As a result, knowledge development has suddenly shifted from the first to the highest gear, so fasten your seatbelts and make an instant decision for the goals you want to reach!

Inspired by Clive Thompson's talk in Amsterdam, June 26, 2014.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten