28 mei 2014

Nieuwe website over onderwijsonderzoek


Onderwijs is op vele manieren onderwerp van onderzoek. Leraren doen in het kader van hun master-studie onderzoek in de eigen praktijk, lerarenopleiders en lectoren doen onderzoek in of dicht bij die praktijk, studenten doen onderzoek in het kader van hun afstuderen. De 'lessons learned' komen vaak niet verder dan het netwerk van de onderzoeker en raken over het algemeen snel in de vergetelheid.

Eugène Bernard, voorzitter Raad
van Bestuur van vereniging OMO
Jos Hulsker van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) vond dat dit 'schoolgebonden onderzoek' daarvoor te waardevol is, juist voor de professional in de praktijk. Zo ontstond het idee van een laagdrempelige website, waarin onderzoek op verschillende manieren ontsloten wordt: Script! Onderzoek. OMO zocht en vond voor het initiatief vele samenwerkingspartners, waaronder een aantal universiteiten. Op dinsdag 27 mei werd de website gepresenteerd in theater De NWE Vorst in Tilburg.

Script! staat op dit moment nog in de kinderschoenen. Er staan nog slechts enkele publicaties in van onderzoeken en een aantal video's met verslagen van door OMO georganiseerde themabijeenkomsten. Daar komt binnenkort verandering in. Zo werden tijdens de bijeenkomst in Tilburg alvast zeven 'talks' opgenomen, presentaties van circa acht minuten met een samenvatting van een onderzoek door de onderzoeker(s) zelf. Met dank aan TED.com voor de inspiratie. Zo vertelde docent Nederlands Ramon Groenenveld (foto linksonder) hoe hij zijn leerlingen dieper probeert na te laten denken over literaire werken. Vooral het geven van de juiste denkprikkel en dan leerlingen de ruimte geven om met elkaar in dialoog te gaan, blijkt een krachtige strategie.

Quinta Kools, lector bij Fontys, vertelde hoe ze onderzoek doet naar 'ongemerkt professionaliseren'. Kools liet professionals gedurende drie weken bijhouden wat ze allemaal leren in en buiten hun werk. Belangrijkste bevinding: we leren de hele dag door heel veel en het opschrijven daarvan versterkt dat leren. De presentaties komen binnenkort online. OMO stelt de website nadrukkelijk ook open voor publicaties van onderzoek dat op scholen van andere besturen wordt gedaan. Een open platform voor kennis delen dus.

Als de website straks goedgevuld is, zullen de zoekmogelijkheden op trefwoord of via labels met thema's van pas komen. Ook de 'lees-later-knop' is een toevoeging die de gebruiksvriendelijkheid zal vergroten. Het succes van Script! zal staan of vallen met een scherpe redactie voor het selecteren van waardevol en relevant onderzoek en het screenen van het aangeboden materiaal op vorm.

Al met al een website om in de gaten te blijven houden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten