14 juni 2013

Techniek en twinkelende ogen

By Parrot of Doom (Own work) [CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)],
via Wikimedia Commons
Toen mijn dochter nog op de basisschool zat, werd ik eens gevraagd als 'techniekvader'. Kinderen kregen aan het begin van de les een doos met een soort Meccano met daarin ook een bouwtekening. De opdracht: maak de windmolen volgens de bouwtekening. Als 'techniekvaders' mochten we helpen. De les duurde een uur of anderhalf, waarin de kinderen bezig waren met schroefjes, boutjes en moertjes en gereedschappen.

Was dit een leerzame les? Dat ligt eraan wat het doel van de les was. Als het doel was 'bouwtekeningen' te leren volgen, dan was het waarschijnlijk een goede les. Maar ik was wel wat teleurgesteld. Met techniek uit het alledaagse leven had het eigenlijk niet zoveel te maken. De gedachte dat je met techniek nieuwe problemen op je eigen, creatieve wijze kunt oplossen, zag ik niet terug. Verder zag ik dat de kinderen meteen achterover leunden, zodra ze klaar waren. Wel handig dat de resultaten van de groepjes meetbaar en vergelijkbaar waren.

Jammer, vond ik, zeker in het besef dat in ons dorp een technisch bedrijf actief is dat het heel goed doet en onder andere op het actuele domein van zonne-energie enorm veel kennis in huis heeft. Ik stel me een andere techniekles voor, waarbij de kinderen een probleem krijgen voorgeschoteld. Iets als:
In je kledingkast is het altijd net te donker. Bedenk en maak samen een systeem waarbij er een lampje gaat branden zodra je de kastdeur open doet en dat weer uitgaat als je de kast dichtdoet.
Het lokale bedrijf stelt de materialen beschikbaar en een of twee medewerkers aan wie de kinderen vragen kunnen stellen. Echte mensen die dagelijks echt met techniek bezig zijn. Elk groepje krijgt bovendien toegang tot het internet om informatie op te zoeken. Misschien kunnen we de opdracht bij het bedrijf uitvoeren en er een kleine excursie aan toevoegen. Voor het bedrijf is een dergelijke les een investering in tijd en een beetje geld voor de materialen. Maar er komt ook iets voor terug. Misschien kiest straks één kind meer voor een opleiding in de techniek. En thuis vertelt het kind enthousiast over die ene les bij dat lokale bedrijf. PR heet dat...

Het resultaat van deze les zal misschien minder meetbaar zijn. Misschien moeten we een meetinstrument bedenken om een twinkeling in de ogen te kunnen meten. Ook dat is techniek!

(Deze blog is ook gepubliceerd op de website van Wij de School.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten