08 juni 2011

Sociale media en het monitoren van het leerproces

Het volgen van het leerproces is belangrijker dan het beoordelen van de opbrengst ervan. Of zoals Dorien Kok het op Twitter kernachtig samenvatte: 'Door meten alleen is nog niemand gegroeid'. Als we leerlingen echter meer en meer zelfstandig aan projecten laten werken, waarbij ze ook nog eens steeds vaker buiten de schoolmuren actief zijn, wordt het lastiger te volgen wat ze allemaal doen.

Sociale media kunnen helpen om het leerproces tijd- en plaatsonafhankelijk te monitoren. De mogelijkheden zijn legio, maar (micro)blogs zijn een belangrijk stuk gereedschap in dit kader. Leerlingen houden een 'dagboek' bij in woord en beeld van hun activiteiten; de leraar volgt en geeft waar nodig feedback. Ook medeleerlingen, ouders en andere betrokkenen kunnen het proces volgen, wat tot extra feedback kan leiden. Denk aan tips, commentaar, complimenten, correcties of prikkelende vragen.

Naast de meer bekende blogging-producten als Blogger, Wordpress en Typepad, is het ook de moeite waar eens naar Posterous te kijken, dat nóg laagdrempeliger is in gebruik. Tumblr is vergelijkbaar eenvoudig, maar biedt niet standaard de mogelijkheid om bezoekers te laten reageren op de berichten. Ook Twitter kan gebruikt worden, maar is nogal beperkt door de maximaal 140 karakters per bericht.

Om deze methode van monitoren succesvol te laten verlopen is het belangrijk heldere afspraken te maken over vorm en frequentie van de verslaglegging. Voor een begeleider is het handig als de leerlingen eenzelfde platform gebruiken. Tip: omdat alle platforms zogenaamde webfeeds genereren, is het mogelijk de berichten van alle leerlingen(groepen) via één 'pagina' te volgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten