22 september 2010

Nieuwsgierig naar nieuwsgierigheid

Robert-Jan Simons (Nederlandse School voor Onderwijsmanagement, Universiteit Utrecht) is nieuwsgierig naar nieuwsgierigheid. Hij vertelde dat in een nieuwsgierigmakende presentatie gisteren tijdens het VAL-congres in Amsterdam.

Volgens Simons is nieuwsgierigheid een belangrijk gegeven voor het onderwijs, omdat het een van de grondslagen van motivatie is én omdat het veranderbaar is door bijvoorbeeld het slim stellen van vragen of uitdagingen aan lerenden. Twee voorbeelden uit het onderwijs die Simons gaf:

Vertel je leerlingen dat ze bij het volgende proefwerk een spiekbriefje mogen maken van een half A4-tje.

Een leraar Latijn vertelt zijn leerlingen: sla de volgende 2 pagina's in je boek over, want die zijn niet geschikt voor jullie.

Je kunt raden wat het effect is...

Interessant is ook de constatering dat nieuwsgierigheid gedurende de basisschoolperiode sterk afneemt. Is er een verband tussen de afname van creativiteit in deze leeftijdscategorie en de rol van het traditionele onderwijs, zoals Sir Ken Robinson stelt? Simons denkt van wel.

Conclusie: kijk eens naar je onderwijsaanbod en je manier van lesgeven vanuit twee vragen:
- 'Hoe kan ik mijn leerlingen nieuwsgieriger maken?'
- 'Hoe kan ik aansluiten bij en voortbouwen op de aanwezige nieuwsgierigheid bij mijn leerlingen?'

Tot slot een mooi, en voor mij herkenbaar citaat uit de presentatie, een uitspraak van hoogleraar Maaike Meijer: 'Ik heb een oceanische interesse. Ik ben heel eager, heel gretig. Vind ik iets leuk, dan ben ik meteen in alle staten. Ik zie overal verbanden. Eigenlijk ben ik een ideeënmachine die je zo min mogelijk moet lastig vallen met verplichte nummers. (...) Ik ben iemand van de grote lijnen en het creatief verbanden leggen.'

Twee boekentips om verder te lezen over dit onderwerp:
- Nieuwsgierigheid - Roland van der Vorst
- Nieuwsgierig? - Todd Kashdan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten