05 juni 2008

Leven in de Buurt 15

De Provincie Noord-Brabant informeert overheden en organisaties die zich bezig houden met de beleidsterreinen wonen, zorg en welzijn drie keer per jaar over ontwikkelingen en goede voorbeelden in het magazine Leven in de Buurt.
Ik vind het blad een positief voorbeeld van overheidscommunicatie: geen stoere verhalen over eigen beleid en eigen successen, maar stukken die de mensen in het veld inspireren en met elkaar verbinden. Mooi dat ik hieraan als journalist mee kan werken.

Voor nummer 15 maakte ik de volgende verhalen:
- Mensen met een verstandelijke beperking gaan steeds vaker in 'gewone' wijken wonen. Wat betekent dat voor de traditionele instellingsterreinen? Ik bezocht er drie: Providentia in Eersel, De Donksbergen in Duizel en De Binckhorst in Rosmalen.
- In het Rotterdamse project Tante Kwebbel wordt burenhulp gestimuleerd en ondersteund met behulp van ict. Heb je een klusje, dan bel je met Tante Kwebbel. Die verbindt je direct door met een vrijwilliger in de buurt.
- In Eindhoven maken mensen met een verstandelijke beperking hun eigen radioprogramma: Radio Henrica. Het programma spreekt tot de verbeelding van het publiek. Omroep Brabant maakte er zelfs een real life soap over.
- Jongeren in Beeld is een open source ict-project. Gemeenten krijgen betere informatie over jongeren die overlast veroorzaken. Repressief optreden is vervolgens een optie, maar in Oosterhout zoekt men liever de jongeren op om in goed overleg naar oplossingen te zoeken.
- Het is een trend: blijven werken na je 65e. Het landelijk opererende uitzendbureau 65plus bemiddelt. De ervaring: ouderen zijn gemotiveerd, flexibel en relatief goedkoop. Ik sprak ook twee vitale ouderen die met veel plezier hun werk doen.

Wie een gratis exemplaar van het blad wil ontvangen of op de verzendlijst wil komen staan, kan een e-mailbericht sturen aan sco@brabant.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten