29 mei 2008

Zorg voor Jeugd

Kindermishandeling, zorgwekkend schoolverzuim, vandalisme of crimineel gedrag... als het niet goed gaat met een kind, heeft het al snel te maken met verschillende professionals die zorg en begeleiding bieden. De gebrekkige onderlinge communicatie en dito samenwerking van deze professionals heeft in het verleden regelmatig geleid tot ernstige gevolgen voor de betrokken kinderen.

Zorg voor Jeugd is een nieuw registratie- en signaleringssysteem dat de professionals ondersteunt bij de onderlinge communicatie, samenwerking en afstemming van de hulpverlening. Op 16 juni gaan 800 Brabantse organisaties die zich bezighouden met kinderen van 0 tot 23 jaar gebruik maken van het systeem. De afspraak is dat de ruim 2000 betrokken professionals een training krijgen in het gebruik van het systeem en het omgaan met de ketencoördinatie die er uit voortvloeit. Dat betekent dat ze gaan samenwerken, zodra een kind bij meerdere instanties bekend is. Afgelopen maandag was ik in het Provinciehuis in Den Bosch als verslaggever aanwezig bij de ondertekening van het convenant waarin deze afspraken zijn vastgelegd.

In opdracht van K2 Brabants kenniscentrum jeugd maakte ik een persbericht van de convenantondertekening. Momenteel werk ik aan een uitgebreider verslag van de dag, waarvan ook een conferentie over de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin in Brabant deel uitmaakte.

Erg plezierig was de samenwerking met Henk-Jan Winkeldermaat (Punkmedia; video) en Ben Nienhuis (fotografie). Het resultaat van onze samenwerking zal binnenkort op internet beschikbaar komen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten