05 november 2007

Pdf annoteren met Apple's Voorvertoning

In mijn werk heb ik regelmatig te maken met het corrigeren van drukproeven. Hiervoor zijn verschillende methoden:

1. Corrigeren op een afdruk. Gebruik hiervoor de gestandaardiseerde correctietekens. Een afdruk werkt - in elk geval voor mij - nog altijd beter dan lezen vanaf het scherm. Bovendien is dit een prettige afwisseling voor het werken aan de computer. En de gestandaardiseerde werkwijze voorkomt misverstanden. Lastiger is dat de papieren bij de zetter moeten komen: verzenden per post, afgeven... of scannen en alsnog digitaal verzenden.

2. Het opsommen van de correcties in een lijst.

Voorbeeld:
p.32 kolom 1, regel 3. komma toevoegen na 'aan'
p.33 bijschrift bij foto linksonder weghalen
p.34 auteursnaam boven het gele blokje cursiveren

Zo'n lijstje is gemakkelijk per e-mail te verzenden. Zijn er meerdere correctoren, dan zijn hun opmerkingen snel tot één gezamenlijke reactie te combineren. Maar voor de zetter is het wel een gezoek en getel van regels.

3. Drukproeven worden veelal in pdf-formaat aangeleverd per e-mail. Onlangs ontdekte ik de annotatiefunctie in Voorvertoning, dat standaard bij het Apple-systeem wordt geleverd. Adobe Acrobat kent deze functie ook, maar is niet gratis.Voorvertoning kan meer dan voorvertonen: hang virtuele 'gele plakkertjes' aan je pdf-bestand of voeg rode omcirkelingen toe. Die kun je onder andere gebruiken om correcties aan te geven. Na het opslaan van het bestand kan het met correcties worden verzonden per e-mail. De functie zou nog veel gebruiksvriendelijker kunnen (verwijzingstekens, kleurgebruik, correctietekens), maar voor proeven waar niet al te veel fouten meer in zitten, zoals tweede of derde proeven, een prima alternatief.

(Tip: met Voorvertoning kun je ook een of enkele pagina's uit een pdf-bestand halen en deze als apart pdf-bestand opslaan. Kies voor 'afdrukken', geef de selectie aan, druk vervolgens niet op 'Druk af', maar op 'PDF', gevolgd door 'Bewaar als PDF'.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten