19 september 2007

Kom mee naar buiten allemaal

Steeds meer scholen houden zich - in samenwerking met agrariërs en organisaties op het gebied van natuur - op een of andere manier bezig met het ontwikkelen van zogenaamde 'groene competenties'. Het gaat daarbij niet alleen om incidentele schoolreisjes naar de boerderij. Ook meer structurele vormen van 'buiten leren' winnen een plek in het Nederlandse onderwijsbestel: een dag in de week naar een boerderij om daar te werken, regelmatig de dieren verzorgen in een natuurcentrum, een eigen schooltuin die onderhouden wordt door leerlingen en waarvan de oogst verkocht wordt aan de mensen in de buurt… De natuur als leerschool, ervaringsgericht onderwijs, ateliers en werkplaatsen op agrarische bedrijven; het zijn concepten die een groeiende belangstelling genieten. Samen met Sophie Sliepen van Fontys OSO schreef ik een artikel over dit thema voor het septembernummer van het blad JSW.

Lees het artikel online. Ook interessant wellicht: Natuuronderwijs en de eindtermen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten