01 februari 2006

Geschreven: de virtuele thuiszorg van VieDome

'Kortere wachtlijsten; lagere kosten…'

Telecare is zorg op afstand met behulp van moderne technologie. "Met deze virtuele thuiszorg kunnen we de lange wachtlijsten bij verpleeghuizen drastisch inkorten", denkt Frans Stravers, projectleider van VieDome.


VieDome is een door de Provincie Brabant gesubsidieerd project waarin twee technologiebedrijven (Simac en Mextal) en twee publieke organisaties (thuiszorgorganisatie ZuidZorg en woningbouwcorporatie Aert Swaens) samenwerken aan voorzieningen in 23 wooneenheden op twee locaties: een flatgebouw in Aalst en een seniorencomplex in Veldhoven. Bewoners zijn ouderen, deels met een verpleeghuisindicatie. Ze delen de wens zelfstandig te blijven wonen, maar wel met de mogelijkheid om terug te kunnen vallen op zorg en ondersteuning als dat nodig is. In de hal van de demonstratiewoning van VieDome in Aalst drukt Stravers op een knop, waarna een groen licht gaat branden. "Het ik-ben-thuis-lampje", luidt de verklaring. "Op de zorgcentrale in Veldhoven kan men nu zien dat ik er ben."

Beeldtelefoon
Uit een korte rondleiding door de demonstratiewoning blijkt al snel dat overal slimme voorzieningen zijn aangebracht voor beveiliging en voor de bediening van apparaten in huis, ook wel domotica-oplossingen genoemd. Stravers: "Als de bewoner gaat slapen, drukt hij op een knop naast het bed, waardoor het gas wordt afgesloten en alle overbodig brandende lampen uitgaan. Veiligheid en energiebesparing dus, ook voor wie wat vergeetachtiger wordt. Uitgangspunt is dat alle toepassingen in huis eenvoudig te bedienen zijn." Blikvanger van het systeem is een verplaatsbare beeldtelefoon met touchscreen, waarmee de bewoner kan communiceren met een medewerker van de zorgcentrale. "Doordat je elkaar ziet is een gesprek minder anoniem en realiseer je eerder een vertrouwensband." Er zijn meer communicatiemogelijkheden met de zorgcentrale, bijvoorbeeld via camera's in de huiskamer, de badkamer en de slaapkamer. "Als de bewoner valt en niet meer kan bewegen, wordt dat na verloop van tijd geregistreerd door de bewegingsmelders in huis. De zorgcentrale krijgt een alarmsignaal door en kan op afstand een camera activeren om te zien wat er aan de hand is. Bewoners ervaren die camera's overigens niet als inbreuk op hun privacy. Ze bepalen immers zelf de contactmomenten of geven toestemming in bepaalde situaties de camera's te activeren. Daarnaast kennen ze degenen die aan de andere kant zitten."

Modulair
VieDome-bewoners maken een keuze uit het totale pakket aan telecare-voorzieningen èn niet-technische diensten, zoals een boodschappenservice en de kapper aan huis. Ook een goede buur-service, waarbij de thuiszorgcentrale bemiddelt tussen wijkbewoners op het gebied van klusjes, maakt deel uit van het pakket. "VieDome is modulair: je neemt alleen af wat je nodig hebt", zegt Stravers. "Dit op de bewoner afgestemde pakket maakt het mogelijk langer zelfstandig en in de eigen woonomgeving te blijven wonen, ondanks de specifieke beperkingen die samenhangen met het ouder worden. Zorg op afroep en in noodgevallen is immers altijd dichtbij." Het project draait nu ruim anderhalf. De ervaringen van gebruikers met het systeem zijn volgens Stravers positief. "Bewoners voelen zich veiliger. Hun zelfvertrouwen en zelfrespect komt niet in het gedrang omdat ze zelf hun pakket aan diensten bepalen." De kosten per woning voor telecare-voorzieningen bedragen op dit moment tussen de 300 en 2500 euro. Als het gaat om financieringsmogelijkheden constateert Stravers nog een diepe kloof tussen beleid en regelgeving. "Volgens onze berekeningen wordt thuiszorg de helft goedkoper met deze voorzieningen. Telecare past bovendien in het overheidsbeleid van langer zelfstandig wonen. Toch worden de voorzieningen niet vergoed uit de AWBZ, simpelweg omdat ze niet in de wet genoemd worden als te vergoeden product. Dat is ontzettend jammer."

Meer informatie: www.viedome.nl

(Gepubliceerd in Brabant Magazine, nummer 2/2005)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten