01 januari 2006

Leef met lef

Hoe creatief denken je wereld kan verrijken

'Leef met lef' gaat over hoe creatief denken je wereld kan verrijken. Creativiteit is een middel om oplossingen te vinden voor allerlei soorten problemen, om dingen anders of beter te doen en zo het dagelijks leven te veraangenamen. Maar ook om op een creatieve manier oplossingen te zoeken voor conflicten en irritaties of om mee te denken over politieke kwesties, het beleid van de organisatie waarvoor je werkt of de toekomst van onze samenleving.

Deze vorm van creativiteit is aan te leren. Iedereen heeft het in zich, zichzelf te overtreffen. De handreikingen in het boek zijn bedoeld om bewust aan de slag te gaan met creatief denken. Met een redelijk stel hersenen, een dosis zelfdiscipline, een beetje inzicht in de werking van het brein en het oefenen van beproefde methodes kun je meteen aan de slag.

Heb het lef om van de gebaande paden af te gaan en de durf om anders naar de wereld te kijken...

Je kunt het boek bij mij bestellen. De prijs is € 12,90. Ik reken geen verzendkosten.

Maak het bedrag over op rekeningnummer 1338.45.427 t.n.v. Erno Mijland, Middelbeers en vermeld je adres bij de overschrijving.

Voor bestellingen buiten Nederland:
IBAN: NL69 RABO 0133 8454 27
BIC: RABONL2U


Meer boeken in mijn boekenwinkel...