01 mei 2009

Toekomstbesteding onderwijs: workshops

Erno Mijland verzorgt graag een inspirerende workshop of presentatie bij u op school rond het thema 'toekomstbestendig onderwijs'.

'In één middag bij de tijd' (1 dagdeel, € 550,00)

In één middag maakt uw team aan de hand van concrete voorbeelden kennis met recente ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en de betekenis ervan voor het onderwijs. Het gaat deels om gereedschappen die leerlingen dagelijks gebruiken.

Onderwerpen zijn onder andere:
- sociale media (bloggen, Twitteren);
- netwerken (LinkedIn, Hyves)
- serious games en simulaties;
- online software (samenwerken met Google Docs, online foto's bewerken)
- audio en video (podcasts, online lezingen en colleges)

De workshop is bedoeld om docenten 'bij te praten', maar vooral ook om ze te enthousiasmeren om op een creatieve wijze de vertaalslag naar de eigen klassepraktijk te maken. Een van de gedachten is: laat leerlingen ook hún kennis delen. Uitgangspunt is dat de motivatie groter wordt als je aansluit bij de belevingswereld van leerlingen en een beroep doet op hun creativiteit. Uiteindelijk levert dat meer plezier in leren op en een hogere opbrengst van het leerproces.

'Visie op opleiden voor de toekomst' (2 dagdelen, € 900,00)

Onderwijs is bedoeld om leerlingen voor te bereiden voor een rol in de toekomstige samenleving. Stel je voor: leerlingen die nu op school zitten, gaan rond 2070 met pensioen. Voorspellen wat ze de komende decennia nodig hebben is in deze tijd van snelle veranderingen een hachelijke opgave. Is statische kennis nog wel belangrijk? Of moeten we ons volledig storten op flexibel in te zetten competenties en attitudes? Moeten we leerlingen de kans geven zich vergaand te specialiseren of is er straks vooral behoefte aan generalisten?

Een visie op hoe de school leerlingen wil opleiden voor de toekomst biedt richting en houvast. In deze interactieve workshop toetsen we de huidige visie van de school op toekomstbestendigheid en verkennen we mogelijkheden om nieuwe accenten te leggen. De workshop begint met een presentatie van een uur. Daarna worden de deelnemers actief betrokken in verschillende werkvormen, zoals het maken van een 'reuze-mindmap'.

Een variant op deze workshop is eerder verzorgd voor Viataal in Sint-Michielsgestel. Klik hier voor een verslag.

Presentatie 'Nu leren voor morgen. Onderwijs op een kruispunt' (1 uur, € 350,00)

Je werkt in het onderwijs. In het hier en nu. Als je je ogen open doet zie je dat
je op dit moment midden op een druk kruispunt staat. Uit vier windrichtingen
komen er spannende ontwikkelingen op je af: een ander type leerling, een andere
toekomst om die leerling op voor te bereiden, nieuwe wetenschappelijke kennis
over leren en het brein en nieuwe technologieën die het leren stimuleren en
ondersteunen. In 'Nu leren voor morgen' ga ik aan de hand van 25 interviews in op deze vier ontwikkelingen. Daarnaast introduceer ik de zeven attitudes die het onderwijs aan leerlingen mee zou kunnen geven voor een succesvol leven en werken in de kenniseconomie van morgen.

De presentatie is een samenvatting van de in het boek besproken gedachten over toekomstbestendig onderwijs. Ook geschikt voor thema-avonden voor ouders, ouderraden en/of medezeggenschapsraden.

Op maat...
Heeft u voor uw school specifieke vragen over onderwijs voor de toekomst (en de rol van ict daarin) of wilt u een gesprek over een variant op een van de bovenstaande programma's, neem dan contact op. Erno stelt graag een programma op maat voor u samen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten