21 januari 2023

ChatGPT als docent én assistent


Ik kan wel wat met Excel, maar ben niet bepaald een wizzard. De afgelopen weken moest ik echter regelmatig werken met eenzelfde Excel-bestand (gevuld door een Office365-formulier). Het lezen van dat bestand was niet zo gemakkelijk, wat ik steeds handmatig oploste door deze acties:

  • Alle cellen selecteren en kiezen voor terugloop, zodat de tekst niet doorloopt over de rand van de cel.
  • De kolommen met veel tekst breder maken, die met weinig tekst juist smaller.
  • Kolommen verbergen die irrelevant zijn.
  • De kolommen met de belangrijkste inhoud een andere achtergrondkleur geven.
  • Een extra rij aanmaken bovenaan het werkblad en bij de betreffende kolommen weergeven hoe vaak de waarde 'ja' voorkomt in de kolom.   
Iets wat je vaak op dezelfde manier moet doen, moet je automatiseren. Maar macro's maken voor Excel had ik nog nooit gedaan. Dus bekeek ik wat YouTube-video's en riep ik de hulp in van ChatGPT om de Visual Basic-code te schrijven. Voor het instellen van de tekstterugloop gaf ChatGPT me bijvoorbeeld:

Sub WrapText()

    Dim cell As Range

    For Each cell In ActiveSheet.UsedRange

        If Not IsEmpty(cell) Then

            cell.WrapText = True

        End If

    Next cell

End Sub

Die macro werkte. Bij macro's die niet (meteen) werkte paste ik de 'prompt' (= opdracht) aan. Belangrijk bij ChatGPT is namelijk om zo precies mogelijk te vertellen wat je nodig hebt. Iets als:

In Visual Basic macro for Excel I'd like to count the occurences of value "Ja" in column L, from L3 down and add the result in cell L1.

Door voor alle bovengenoemde handelingen macro's te laten maken, kreeg ik meer beeld van hoe code eruit ziet en wat de verschillende elementen doen. Zo werd ChatGPT mijn docent en assistent. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten