17 oktober 2015

Websites waar een luchtje aan zit: SMELL


Als je zoekt op het trefwoord 'aspartaam' in Google vind je bij de eerste tien resultaten websites die stellen dat deze zoetstof erg gevaarlijk is voor onze gezondheid. En websites die stellen dat de stof volledig veilig is. Wie moet je nu geloven? Aan welke bron zit een luchtje?

Het is het nadeel van het voordeel dat we zoveel informatie tot onze beschikking hebben: er is veel kaf tussen veel koren. Om betrouwbare van minder betrouwbare bronnen te kunnen scheiden, is het handig snel een analyse te kunnen maken op basis van een aantal richtvragen. Ik vond een handig ezelsbruggetje in een artikel op Mediashift uit 2013: the SMELL-test. Dit acroniem -'smell' is Engels voor 'ruiken' - wordt als volgt uitgewerkt:
  • De S staat voor Source (bron). Wie is de boodschapper, de zender?
  • De M staat voor Motivation (oogmerk). Waarom vertelt de boodschapper dit?
  • De E staat voor  Evidence (bewijs). Welke bewijzen worden aangedragen?
  • De L staat voor Logic (logisch). Leiden de genoemde feiten op een logische manier naar de conclusie?
  • De L staat voor Left out (weggelaten). Is er iets weggelaten dat mogelijk tot een andere interpretatie / conclusie zou kunnen leiden?
Of aan aspartaam een luchtje zit? Op basis van het beantwoorden van de vragen hierboven, zou ik concluderen: nee, tenzij je lichaam niet tegen deze zoetstof kan. En ook als je extreem grote hoeveelheden van producten met aspartaam gebruikt, kan dat leiden tot problemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten