19 februari 2011

Baby kan nog alle talen leren

Patricia Kuhl vertelt op TED hoe baby's de eerste stapjes zetten in de wereld van taal. Met moderne technologieën kan tegenwoordig in beeld gebracht worden wat er in het brein van een kind gebeurt. Een van de bevindingen daarbij is dat een babybrein een soort statische analyse maakt van de klanken die het hoort. Klanken uit de moedertaal worden het vaakst gehoord en daarmee verankerd in het brein. Bijzondere bevinding is dat dat alleen werkt in sociale interactie. Taalaanbod via media als televisie heeft geen effect op de taalontwikkeling.

Kuhl vertelt ook dat hoe ouder we worden hoe minder gevoelig ons brein vervolgens wordt voor klanken die we niet te horen krijgen. Een baby kan nog alle talen leren, na je veertigste wordt het leren van een taal bijzonder moeilijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten