06 juni 2007

Inclusief onderwijs: een conferentieEen groot deel van de leerlingen met een beperking, leerstoornis of gedragsprobleem gaat naar het speciaal onderwijs. Steeds meer leerkrachten, ouders, onderwijskundigen en andere betrokkenen maken bezwaar tegen dit buitensluiten van leerlingen. Zij pleiten voor inclusief onderwijs in een inclusieve samenleving. Op 4 juni bezochten zo'n 400 deelnemers de tweede editie van de conferentie Collectief-Inclusief in de Reehorst in Ede om er te discussiëren en na te denken over dit onderwerp. Een verslag...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten