19 april 2007

Gesprekken over eigentijds onderwijs (2)

Ict, het nieuwe leren, een nieuwe generatie leerlingen... voor het tijdschrift Computers op School (COS) maak ik een interviewreeks waarin ik deskundigen vraag naar hun visie op eigentijds onderwijs. Vandaag verscheen de nieuwste editie met daarin een gesprek met Ad Verbrugge van Beter Onderwijs Nederland.

Om u niet te demotiveren een abonnement te nemen op dit lezenswaardige blad, publiceer ik hier alleen artikelen die wat langer geleden zijn verschenen. Zoals...

- Filosoof Jan Klaasen: "Vertellen is enorm belangrijk, maar het is zowat verdwenen uit de school. Het mag zelfs niet meer van de inspectie. Bij vertellen gaat het niet alleen om de inhoud, maar ook om het neveneffect van het contact tussen leraar en leerling. Ik wil geen kruistocht voeren tegen computers; ict gebruiken om op maat te leren, is fantastisch. Maar je mist dat waarde volle neveneffect wel."

- Hoogleraar Mathieu Weggeman: "Er ontstaat een generatiestilte. Dat vind ik erger dan een generatiekloof, waarbij nog sprake is van strijd en debat, waaruit zinvolle, nieuwe ideeën kunnen voortkomen. Er is een enorm gebrek aan communicatie. Ik vind dat eerlijk gezegd een veel groter probleem dan bijvoorbeeld de integratie van allochtonen. We moeten maar eens vreselijk ons best gaan doen om de aansluiting te vinden bij de nieuwe generatie jongeren: ‘bridging the gap’."

- Jeroen Boschma schreef met Inez Groen het boek 'Generatie Einstein': "Je zou de leerling weer centraal moeten zetten, in plaats van de leerdoelen. Die leerling moet je vooral ook respecteren en vertrouwen. Het Nederlandse onderwijssysteem is voor een groot deel gebaseerd op wantrouwen: toetsen, bewijzen leveren voor wat je doet. Volgens mij moeten we het omdraaien. Je moet leerlingen geen kennis opdringen, maar ze uitdagen om iets te willen weten."

- Meester Sipke Kloosterman: "Als ik een willekeurige school binnenloop, staat of valt het ict-gebruik nog vaak met de persoonlijke interesse van de leerkracht. Ict en internet kunnen veel betekenen, zeker ook voor de leerlingenzorg. Maar het is zelden opgenomen in de zorgstructuur of behandelingsplannen. Het is nog te vaak de keuze van een individuele leerkracht."

- Directeur Ton van Garderen van Apple Benelux: "De ideale klas is in elk geval geen computerlokaal. Elke leerling heeft zijn eigen laptop, er is wireless internet, zodat alles met elkaar in verbinding staat. De leerkracht heeft een wat zwaardere machine. Eventueel is er audiovisuele randapparatuur aanwezig zoals een videocamera een microfoon. Kortom, spullen die leren en presenteren faciliteren."

Klik hier voor eerdere gesprekken uit de serie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten